Wygrana Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie uznał umowę miedzy Bankiem, a naszym klientem za nieważną. Zasądził od pozwanego Getin Noble Bank S.A.  na rzecz powodów łącznie kwotę 124.595,51 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty.
Wyrok zapadł po jednej rozprawie , która odbyła się 18 października tj. po wszczęciu restrukturyzacji przeciwko Getin Noble Bank S.A.,
zapadł po niespełna dwóch i pół roku od dnia złożenia pozwu. Powództwo główne zostało uwzględnione w całości.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

wyrok z Getin Bank

 

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem BPH S.A.
Następny wpis
Wygrana z Raiffeisen Bank International
Menu