Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi BPH S.A. W Gdańsku uznał, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna. Zasądził od pozwanego Banku BPH na rzecz powodów kwotę 473.997 zł, 69 gr. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 16 marca 2020 r. do dnia zapłaty. Wyrok zapadł po 3 latach i 2 miesiącach od dnia złożenia pozwu.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

wYROK Z BANKIEM bph

 

 

Poprzedni wpis
Wygrana z mBank S.A.
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem Santander Bank Polska
Menu