Wojciech Ostrowski

LEGAL COUNSEL PARTNER
Instagram

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prawnik biznesowy od 1986 roku, mediator przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Lubi dzielić się wiedzą. Ekspert w zakresie uwalniania od toksycznych kredytów. Specjalizuje się w problematyce związanej z inwestycjami kapitałowymi, obrotem papierami wartościowymi, restrukturyzacją podmiotów gospodarczych. Znawca problemów prawa bankowego i handlowego oraz zagadnień z zakresu prawa pracy. Wieloletni pracownik sektora bankowego. Współzałożyciel kancelarii.

  • radca prawny; członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie;
  • ekspert od uwalniania się od toksycznych kredytów
  • doradca wielu spółek prawa handlowego w zakresie zagadnień korporacyjnych;
  • doradca wielu polskich inwestorów dokonujących inwestycji na rynku kapitałowym;
  • współautor szeregu analiz prawnych dla inwestorów nabywających akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego;
  • doradca funduszy inwestycyjnych przy sprzedaży należących do nich pakietów akcji lub udziałów;
  • negocjator i doradca przy transakcjach związanych z inwestycjami budowlanymi;
  • doradca przy szeregu projektów restrukturyzacyjnych;
  • prywatnie: kolekcjonuje porcelanę i numizmaty.

Menu