Uchwała sądu Najwyższego z dniu 11 maja 2021 r. Jej znaczenie i rola w procesach frankowych.

W związku z jutrzejszym wydaniem przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego uchwały w przedmiocie kredytów frankowych, wielu kredytobiorców zastanawia się i zadaje nam pytania, czym tak naprawdę jest uchwała składu całej izby Sądu Najwyższego i jakie znaczenie będzie miała uchwała Sądu Najwyższego mająca zapaść w dniu 11 maja 2021 r.

Uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego, składu połączonych izb oraz składu całej izby, z chwilą ich podjęcia, uzyskują moc zasad prawnych. Jeżeli jakikolwiek skład Sądu Najwyższego wydając orzeczenie zamierza odstąpić od zasady prawnej, przedstawia powstałe zagadnienie prawne do ponownego rozstrzygnięcia. To oznacza, że jeżeli Sąd Najwyższy będzie chciał w przyszłości odstąpić od zasad, które zostaną ustanowione w jutrzejszej uchwale będzie to wymagało ponownego rozstrzygnięcia sprawy w drodze uchwały.

W związku z powyższym, uchwała składu całej izby Sądu Najwyższego posiadająca moc zasady prawnej, ma takie znaczenie, że jeżeli jakikolwiek skład Sądu Najwyższego rozstrzygając daną konkretną sprawę, zamierza odstąpić od takiej zasady prawnej, przedstawia powstałe zagadnienie prawne do ponownego rozstrzygnięcia składowi całej izby Sądu Najwyższego. Dlatego też, Sąd Najwyższy jest obowiązany do stosowania ustanowionych zasad prawnych. Uchwały mające moc zasad prawnych wiążą wszystkie składy Sądu Najwyższego, niezależnie od ich rangi i chociaż formalnie nie wiążą one sądów powszechnych tj. m.in. Sądów Okręgowych oraz Sądów Apelacyjnych, orzekających w sprawach kredytów frankowych, nie oznacza to, iż nie mają one realnego wpływu na orzecznictwo sądowe. Wręcz przeciwnie, co do zasady, sądy powszechne orzekają zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego.

W całej historii działalności Sądu Najwyższego, sięgającej kilkudziesięciu lat, skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego tylko trzykrotnie rozstrzygał odstąpienie od zasady prawnej. Były to sprawy o sygn. akt III CZP 37/04, I PZP 16/94  oraz V CSK 444/14. W ramach trzech niniejszych spraw, dwa razy skład całej Izby Cywilnej rozstrzygał odstąpienie od zasady prawnej zawartej w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, natomiast tylko raz skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego rozstrzygał odstąpienie od zasady prawnej wyrażonej w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Jednocześnie należy wskazać, iż w niniejszych sprawach, skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego nigdy nie odstąpił od ustalonej poprzednio zasady prawnej. Dodatkowo, w tym miejscu, należy wyjątkowo mocno podkreślić, iż każde orzeczenie Sądu Najwyższego powinno być zgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej tzw. TSUE.

Co dla Frankiewiczów oznacza, iż jutrzejsza uchwała Sąd Najwyższy powinna respektować m.in. ostatni wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 r. Mając powyższe na uwadze, mało realne wydaje się, aby w przyszłości Sąd Najwyższy, odstąpił od zasad prawnych, które zawarte zostaną w uchwale składu całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, mającej zapaść w dniu 11 maja 2021 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 11/21 dotyczącej tzw. kredytów frankowych. I chociaż sądy powszechne będą mogły orzekać niezgodnie z przedmiotową uchwałą, to w ostateczności muszą liczyć się z tym, że jeżeli taka sprawa trafi do Sądu Najwyższego, to Sąd Najwyższy będzie zobowiązany orzec zgodnie z uchwałą o sygn. akt III CZP 11/21, bądź przedstawić powstałe zagadnienie prawne do ponownego rozstrzygnięcia składowi całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Podsumowując, należy wskazać, iż uchwała składu całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego mająca zapaść w dniu 11 maja 2021 r. będzie miała duże znaczenie dla Kredytobiorców kredytów frankowych, ponieważ w dużym stopniu będzie miała realny wpływ na  rozstrzygniecie części spornych dzisiaj zagadnień związanych z kredytami frankowymi.    

Autor tekstu: Mecenas Mikołaj Mak, Radca Prawny w Kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Jeżeli ten tekst spełnił Twoje oczekiwania i chciałbyś dołączyć do grona naszych subskrybentów – zapraszamy na nasze social media.

 

Poprzedni wpis
TSUE z 29 kwietnia 2021 r. – co z tego wyroku jest najważniejsze? Okiem praktyka. Co czeka klientów BPH S.A.
Następny wpis
Nakaz zapłaty przeciwko Bankowi – co oznacza dla Frankowicza taka decyzja Sądu?
Menu