Stanislaw Rachelski

RADCA PRAWNY, WSPÓLNIK
Instagram

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prawnik biznesowy od 1987 roku, arbiter w Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie, mediator przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Członek wielu rad nadzorczych. Zwolennik polubownego rozwiązywania sporów. Doświadczony negocjator i mediator. Ekspert w zakresie uwalniania od toksycznych kredytów. Specjalista w zakresie fuzji i przejęć, prywatyzacji, rynków kapitałowych oraz prawa handlowego i cywilnego. Wieloletni pracownik sektora bankowego. Współzałożyciel kancelarii.

  • radca prawny; członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie;
  • ekspert w zakresie uwalniania od toksycznych kredytów
  • uczestnik przejęć, fuzji, transakcji w zakresie finansowania projektów, nabywania akcji i udziałów;
  • nadzorował wiele analiz prawnych, memorandów informacyjnych oraz prospektów emisyjnych w związku z transakcjami na rynku kapitałowym;
  • doradca banków oraz spółek prywatnych i publicznych;
  • uczestnik szeregu przedsięwzięć prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych;
  • doradca wierzycieli i dłużników w postępowaniach układowych i upadłościowych;
  • prywatnie: gra w golfa, jeździ na nartach i interesuje się fizyką kwantową.

Stanisław Rachelski
Menu