Wybierz język

Publikacje

Autor: Patrycja Słowińska Aplikant Radcowski Kancelaria Rachelski i Wspólnicy
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Niektórzy przedsiębiorcy, prowadząc działalność gospodarczą, zaciągają tak dużo kredytów, że nie są w stanie ich spłacić. Czy takie osoby mogą…

czytaj więcej
Autor: Patrycja Słowińska
Źródło: skarbiec.biz

Spółka akcyjna jest powszechną formą prowadzenia działalności gospodarczej, nie każdy jednak wie, że kodeks spółek handlowych pozwala na utworzenie spółki…

czytaj więcej
Autor:
Źródło: rachelski.pl

Jak przygotować się do zakupu nieruchomości? Na pierwszy rzut oka, sprawa nie wydaje się trudna – księga wieczysta jest dostępna…

czytaj więcej
Autor: Stanisław Rachelski
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

W spółkach kapitałowych, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych, członkowi zarządów często sami rezygnują z pełnionych funkcji. Kogo w spółce powinni o…

czytaj więcej
Autor: Patrycja Słowińska
Źródło: rachelski.pl

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej, stały się one bardziej liberalne, co oznacza, że w…

czytaj więcej
Autor: Wojciech Ostrowski
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

U kilku pracowników przebywających na terenie firmy stwierdzono stan nietrzeźwości, ale tylko jednego z nich zwolniono dyscyplinarnie. Czy zatrudniony, który…

czytaj więcej
Autor:
Źródło:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec accumsan rhoncus consequat. Pellentesque sed purus porta diam auctor tempor. Mauris…

czytaj więcej
Autor: Patrycja Słowińska
Źródło: skarbiec.biz

Pre-pack to nowa instytucja wprowadzona do znowelizowanej ustawy „Prawo upadłościowe”. W obrocie gospodarczym pojawiła się w styczniu 2016 roku. Przygotowana…

czytaj więcej
Autor: Stanisław Rachelski
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Każdy ze wspólników spółki z o.o. ma prawo do indywidualnej kontroli jej spraw, czyli np. przeglądania ksiąg i dokumentów, sporządzania bilansów…

czytaj więcej
Autor: odpowiedzi udziela mec. Przemysław Adamus
Źródło: superbiz.se.pl

Nieuzasadnione zwolnienia lekarskie narażają firmy na spore dodatkowe koszty. Tylko w pierwszym półroczu 2016 r., w wyniku kontroli ZUS, cofnięto…

czytaj więcej
Autor: Patrycja Słowińska
Źródło: rachelski.pl

Pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca obowiązany jest do uzyskania dla niego zezwolenia na pracę (od tej zasady są liczne wyłączenia, wynikające…

czytaj więcej
Autor: Wojciech Ostrowski
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych…

czytaj więcej
Autor: Paweł Kowalski
Źródło: rachelski.pl

Z dniem 11 marca 2016 r. weszły w życie  przepisy Ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz…

czytaj więcej
Autor: Wojciech Ostrowski
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Czy umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy przechodzi na nowego pracodawcę? W razie przejścia zakładu pracy lub jego…

czytaj więcej
Autor: Patrycja Słowińska
Źródło: superbiz.se.pl

Maile i SMS-y od 8 września br. mają taką samą moc dowodową co papierowe dokumenty, złożone w formie pisemnej i…

czytaj więcej
Autor: odpowiedzi udziela mec. Paweł Kowalski
Źródło:

(fragment) Statystyki pokazują, że udowodnienie mobbingu nie jest prostym zadaniem – w 2013 r. procesy o mobbing wygrało niespełna 4…

czytaj więcej
Autor: Stanisław Rachelski
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Często postępowanie upadłościowe dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością trwa dość długo. Czy oznacza to, że członkowie zarządu takiej spółki mogą…

czytaj więcej
Autor: Wojciech Ostrowski
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Czy niska efektywność pracy może być przyczyną zwolnienia pracownika? Umowę o pracę zalicza się do umów starannego działania (w przeciwieństwie…

czytaj więcej
Autor: Przemysław Adamus
Źródło: rachelski.pl

Pracownik będąc na zaległym urlopie wypoczynkowym, który został udzielony pracownikowi w  całości, wielokrotnie przedstawiał pracodawcy zwolnienia lekarskie. Każde z tych…

czytaj więcej
Autor: Stanisław Rachelski
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Zgodnie z treścią art. 299 k.s.h., członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają  za jej zobowiązania, jeśli egzekucja wobec spółki okaże…

czytaj więcej
Autor: Patrycja Słowińska
Źródło: rachelski.pl

Kiedy strony zawierają umowę wzajemną, obowiązkiem obu stron jest wykonanie zobowiązania, do wykonania którego strony zobowiązały się w umowie. W…

czytaj więcej
Autor: Piotr Rembiś
Źródło: skarbiec.biz

Czynności prawne dokonane przez prokurenta współdziałającego z członkiem zarządu, przed podjęciem uchwały należy traktować jako w pełni skuteczne. Na pozór…

czytaj więcej
Autor: Wojciech Ostrowski
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Kiedy do czasu pracy zalicza się również niezbędne przejazdy pracownika? Okres, w którym zatrudniony przebywa w zakładzie lub w innym…

czytaj więcej
Autor: Michał Tomasiak
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Mec. Michał Tomasiak wyjaśnia, co dla członków zarządów spółek skarbu państwa oznacza uzyskanie absolutorium: – Na gruncie obowiązującego prawa zarządy…

czytaj więcej
Autor: Piotr Kister
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Posiadacze oznaczeń muszą sami sprawdzać, czy nie są naruszane ich prawa Zmiany w ustawie – Prawo własności przemysłowej, które weszły…

czytaj więcej
Autor: Patrycja Słowińska
Źródło: rachelski.pl

Zbliżająca się połowa roku kalendarzowego to czas, kiedy większość spółek akcyjnych przygotowuje się do odbycia rocznych zwyczajnych walnych zgromadzeń. Kodeks…

czytaj więcej
Autor: Przemysław Adamus
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

W umowach zawieranych między przedsiębiorcami często znajdują się zapisy o karach umownych. Mają one dyscyplinować strony umowy do właściwego wywiązywania się…

czytaj więcej
Autor: Wojciech Ostrowski
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Czy w przypadku, gdy pracodawca (w związku z planowaną reorganizacją) wypowiada umowę o pracę jednemu z większej liczby pracowników zatrudnionych…

czytaj więcej
Autor: Michał Tomasiak
Źródło: mondaynews.pl

Wierzyciel może zwrócić się do sądu rozpatrującego sprawę o wydanie postanowienia dotyczącego wstrzymania wydania dłużnikowi paszportu. Może jednak skorzystać z…

czytaj więcej
Autor:
Źródło: rachelski.pl

Z przyjemnością i dumą informujemy, że nasz wieloletni Klient – Instytut Technologii Elektronowej (jako pierwszy instytut badawczy, a 10-a instytucja…

czytaj więcej
© 2017 RACHELSKI & WSPÓLNICY Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa | Polityka prywatności
Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA