Wybierz język

Publikacje

Autor: Stanisław Rachelski
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Proces likwidacji spółki komandytowej jest zazwyczaj długotrwały. Ponadto wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. Czy w związku z tym…

czytaj więcej
Autor: Stanisław Rachelski
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

  Akcjonariuszy mniejszościowych można zmusić do sprzedaży posiadanych akcji. Jednocześnie również oni sami mają prawo wystąpić z wezwaniem do odkupienia…

czytaj więcej
Autor: Michał Tomasiak
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Mam pomysł na działalność gospodarczą. Postanowiłem ją prowadzić w formie spółki z o.o. Słyszałem, że można ją zarejestrować w systemie…

czytaj więcej
Autor: Stanisław Rachelski
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

W spółce komandytowej musi być co najmniej dwóch wspólników: komplementariusz i komandytariusz. Tylko ten pierwszy odpowiada całym swoim majątkiem za…

czytaj więcej
Autor: Przemysław Adamus
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Akademia prawa pracy 1821 Pracownik pracował w spółce A do 30 września 2011 r. W 2013 r. został zatrudniony w…

czytaj więcej
Autor: Stanisław Rachelski
Źródło: skarbiec.biz

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało założenia do projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, które mają doprowadzić do podniesienia aktualności i rzetelności…

czytaj więcej
Autor: Stanisław Rachelski
Źródło: mamstartup.pl

FRAGMENT (…) List intencyjny. Czasami list intencyjny ma charakter umowy nazywanej potocznie „term sheet”. Definicja według radcy prawnego Stanisława Rachelskiego (źródło: skarbiec.biz…

czytaj więcej
Autor: Michał Tomasiak
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Zakładanie spółki w systemie elektronicznym – mimo że tańsze – nie zawsze jest prostsze i mniej kłopotliwe. Wielu przedsiębiorców decyduje…

czytaj więcej
Autor: Przemysław Adamus
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Rozmowa z dr. Przemysławem Adamusem, radcą prawnym z Kancelarii Prawniczej Rachelski i Wspólnicy Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. nowelizująca kodeks postępowania cywilnego oraz ustawę o kosztach…

czytaj więcej
Autor: Stanisław Rachelski
Źródło: Puls Biznesu

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało założenia do projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), które mają doprowadzić do podniesienia aktualności i…

czytaj więcej
Autor: Piotr Kister
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Zachowanie całkowitej kontroli nad spółką związane jest z wieloma obowiązkami. Wiele osób, uruchamiając firmę pragnie mieć nad nią całkowitą kontrolę,…

czytaj więcej
Autor: Wojciech Ostrowski
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Czy zatrudniony przebywający na urlopie wypoczynkowym podlega ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę? Co do zasady, art. 41 kodeksu pracy…

czytaj więcej
Autor: Stanisław Rachelski
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Wspólnik, który chce opuścić spółkę z o.o., może sprzedać lub umorzyć swoje udziały. Jednak bywa to trudne w sytuacji, gdy…

czytaj więcej
Autor: Krzysztof Tomaszewski (na pytania odpowiada Paweł Kowalski)
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Ministerstwo Sprawiedliwości chce poszerzyć jego kompetencje i upoważnić go do składania w sądzie wymaganych dokumentów. Ma to usprawnić egzekwowanie od…

czytaj więcej
Autor: Piotr Kister
Źródło: Puls Biznesu

Wiele osób rozpoczynając lub rozwijając swoją działalność gospodarczą rozważa założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowa korzyść płynąca z tego rozwiązania…

czytaj więcej
Autor: Krzysztof Tomaszewski (na pytania odpowiada Michał Tomasiak)
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Michał Tomasiak: Lepsze warunki może uzyskać ten przedsiębiorca, który zamierza zajmować dużą powierzchnię magazynową przez długi okres. Wiele kwestii warto…

czytaj więcej
Autor: Przemysław Adamus
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Częstym błędem jest traktowanie jej jako podmiotu posiadającego podmiotowość prawną. Kontrahenci powinni zawrzeć umowę ze wspólnikami spółki wymienionymi z imienia…

czytaj więcej
Autor: Łukasz Kuligowski (na pytania odpowiada Piotr Kister)
Źródło: Rzeczpospolita

Przedsiębiorca, który prowadzi politykę dumpingową, naraża się na kary. Urząd Antymonopolowy nie musi czekać na zagrożenie interesu klientów, by jej…

czytaj więcej
Autor: Stanisław Rachelski
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Część przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki z o.o. dochodzi do wniosku, że w przyszłości większe korzyści osiągnie dzięki spółce…

czytaj więcej
Autor: Przemysław Adamus
Źródło: skarbiec.biz

Osoby fizyczne, spółki z o.o. oraz spółki cywilne to najliczniejsi przedstawiciele podmiotów gospodarki narodowej. Popularność prowadzenia działalności gospodarczej w formie…

czytaj więcej
Autor: Stanisław Rachelski
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Akademia prawa gospodarczego 1494 Wiele spółek kapitałowych decyduje się na udzielenie prokury, czyli szczególnego rodzaju pełnomocnictwa. Otrzymujące je osoby, czyli prokurenci,…

czytaj więcej
Autor: Piotr Kister
Źródło: Puls Biznesu

Przyjęte przez Sejm zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów nieszybko wejdą w życie, bo po sześciomiesięcznym vacatio legis.…

czytaj więcej
Autor: Krzysztof Tomaszewski (na pytania odpowiada Michał Tomasiak)
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Przepisy nowej ustawy o prawach konsumenta będą miały istotny wpływ na prowadzenie e-commerce Podpisana przez prezydenta ustawa wejdzie w życie…

czytaj więcej
Autor: Piotr Kister
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Rozmowa z Piotrem Kisterem, aplikantem radcowskim w Kancelarii Prawniczej Rachelski i Wspólnicy Sejm 11 czerwca przyjął poprawki Senatu dotyczące zmian w ustawie o ochronie…

czytaj więcej
Autor: Michał Tomasiak
Źródło: Rzeczpospolita

Kto może zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej, jeśli jest niezgodna z prawem, i na jakich zasadach może wnieść projekty uchwał –…

czytaj więcej
Autor: Wojciech Ostrowski
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Kiedy pracodawca może samodzielnie wprowadzić zmiany w regulaminie pracy? Regulamin pracy jest wewnętrznym aktem normatywnym ustalającym organizację i porządek w…

czytaj więcej
Autor: Piotr Kister
Źródło: skarbiec.biz

Jeśli utwór dostarczony przez twórcę zamawiającemu obarczony jest wadami, ten pierwszy dysponuje środkami umożliwiającymi dochodzenie swych praw. Uprawnienia zamawiającego zależą…

czytaj więcej
Autor: Stanisław Rachelski
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Błędy i uchybienia związane z powoływaniem i przebiegiem zgromadzenia wspólników mogą doprowadzić do zaskarżenia podjętych uchwał, a nawet stwierdzenia ich…

czytaj więcej
Autor: Stanisław Rachelski
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Od niedawna obowiązuje nowelizacja prawa zamówień publicznych. Wielu właścicieli małych firm ma nadzieję, że dokonane zmiany poprawią ich szanse na…

czytaj więcej
Autor: Przemysław Adamus
Źródło: egospodarka.pl

Zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali (u.w.l.) wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być…

czytaj więcej
© 2017 RACHELSKI & WSPÓLNICY Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa | Polityka prywatności
Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA