Unia Europejska zamierza wprowadzić ułatwienia w zawieraniu kontraktów między przedsiębiorcami z krajów UE, co ma zapewnić jeszcze większą swobodę w przepływie towarów i usług na rynku wspólnotowym. Opracowała już zasady europejskiego prawa zobowiązań umownych, które zgodnie z przewidywaniami mają wejść w życie w 2010 r.

Nad ujednolicaniem zasad prawa kontraktowego Unia pracuje już dość długo. Międzynarodowy Instytut Unifikacji Prawa Cywilnego (UNIDROIT) w 1994 r. przyjął zasady międzynarodowych kontraktów handlowych. Następnie Komisja ds. Europejskiego Prawa Kontraktów opracowała zasady tegoż prawa.

Europejskie prawo kontraktów (w skrócie PECL), zgodnie z planem prac, ma wejść do porządku unijnego w 2010 r., lecz jego zasady warto poznać wcześniej. Od 2005 r. będzie bowiem traktowane jako prawo zwyczajowe, na które można powoływać się w umowach między kontrahentami z różnych krajów Unii. Komisja Europejska rozpoczęła już edukację. Jedno z pierwszych seminariów w Polsce na ten temat poprowadzili prawnicy z Kancelarii Rachelski & Wspólnicy, a zorganizowała je Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Anna Bąkowska, radca prawny z Kancelarii Rachelski & Wspólnicy:

Zasady europejskiego prawa kontraktów na pewno ułatwią zawieranie umów między kontrahentami z różnych państw europejskich. Wyeliminują obawy co do ryzyka prawnego, jakie może mieć polski przedsiębiorca, zawierając umowę np. z przedsiębiorcą irlandzkim. Dla przedsiębiorców z różnych krajów problemem jest uzyskanie informacji dotyczących stosownych postanowień prawa obcego. W tej sytuacji przedsiębiorcy zawierający umowę mogą włączyć do niej zasady europejskiego prawa kontraktów. Są one stworzone jako tzw. miękkie prawo, czyli wyłącznie kontrahenci będą decydować, czy poddać im umowę. Jest to jednocześnie wadą europejskiego prawa kontraktów, ponieważ dla przedsiębiorców byłoby znacznie wygodniej, gdyby jego zasady zostały wprowadzone przez UE jako prawo wiążące, np. w postaci rozporządzenia, które nie wymaga transformacji do systemów prawnych państw członkowskich