Czy organizator imprezy, który wynajął obiekt, może odstąpić od umowy, jeśli obawia się o bezpieczeństwo uczestników tej imprezy np. z powodu dużych opadów śniegu?

Ekspert wyjaśnia. Wojciech Ostrowski radca prawny z kancelarii Rachelski&Wspólnicy.

Wszystko zależy od tego, co zostało zapisane w umowie. Jeżeli organizator zastrzegł odstąpienie od umowy ze względu na bezpieczeństwo uczestników imprezy, to może od niej odstąpić. Gdyby jednak w umowie nie było takich postanowień, a organizator imprezy odstąpił od umowy, to wynajmujący może zażądać odszkodowania. Jeżeli będziemy argumentować, że podczas imprezy istnieje zagrożenie zawalenia dachu, to druga strona (wynajmujący) może zapytać, na jakiej podstawie wysuwamy taki wniosek, i czy przeprowadziliśmy badania, które by to potwierdzały. Wiele zależy więc od uczciwości i dobrej woli stron. Każą umowę można przecież rozwiązać na zasadzie porozumienia stron. Obie strony powinny mieć przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo uczestników imprezy.

Z jednostronnym zerwaniem umowy zawsze jest problem. Wynajmujący ponosi zazwyczaj stratę z tego powodu, że w tym czasie mógł wynająć obiekt komuś innemu. Zatem może domagać się odszkodowania.

Można umowę przygotować w ten sposób, że każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy w określonym czasie. Polega to na tym, że podpisuje się umowę, ale przewiduje się możliwość odstąpienia od niej w ciągu kilku dni, gdy zmieniają się warunki pogodowe. Jeśli w terminie określonym w umowie nie złoży sie oświadczenia o odstąpieniu, to umowa obowiązuje strony.

Notował Łukasz Kuligowski