Skarb Państwa rozlicza prezesów (fragment) - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

12 kwietnia 2024

Anna Domin

Skarb Państwa rozlicza prezesów (fragment)

Mec. Michał Tomasiak wyjaśnia, co dla członków zarządów spółek skarbu państwa oznacza uzyskanie absolutorium: – Na gruncie obowiązującego prawa zarządy otrzymują wynagrodzenie stałe oraz nagrodę roczną za osiągnięcia. Jeśli akcjonariusze uznają, że wyniki finansowe i realizacja zadań przez zarząd są zadowalające, wówczas taką nagrodę przyznają. Nie ma wymogu otrzymania absolutorium – mówi Michał Tomasiak, radca […]

michal-tomasiak_kolo_bmMec. Michał Tomasiak wyjaśnia, co dla członków zarządów spółek skarbu państwa oznacza uzyskanie absolutorium:

– Na gruncie obowiązującego prawa zarządy otrzymują wynagrodzenie stałe oraz nagrodę roczną za osiągnięcia. Jeśli akcjonariusze uznają, że wyniki finansowe i realizacja zadań przez zarząd są zadowalające, wówczas taką nagrodę przyznają. Nie ma wymogu otrzymania absolutorium – mówi Michał Tomasiak, radca prawny z kancelarii Rachelski i Wspólnicy. Wymóg ten będzie musiał być spełniony, jeśli wejdzie w życie nowa ustawa kominowa, nad którą obecnie pracuje parlament. – Zmienna część wynagrodzenia będzie zależała od uzyskania absolutorium przez zarząd. Wydaje się natomiast, że udzielenie takiego absolutorium, łącznie z zatwierdzeniem przez WZA sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu, będzie obligować spółkę do wypłaty członkowi zarządu wynagrodzenia zmiennego – wyjaśnia.