Źródło: JURYSTA Magazyn prawniczy nr 3-4 Data: kwiecień 2009 Autor: Przemysław Adamus Nowelizacja kc dokonana ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. wprowadziła nowe uregulowanie instytucji prokury. Ten szczególnie korzystny dla przedsiębiorców rodzaj pełnomocnictwa nie jest jednak nowym tworem prawnym, ponieważ pojawił się wraz z odrodzeniem państwa polskiego na mocy na mocy Dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. o rejestrze handlowym…

więcej …

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.