Utworzenie kilkunastu biur pomocy prawnej w całym kraju, dla osób których nie stać na wynajęcie adwokata czy radcy prawnego – przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o pomocy prawnej. Ma on ograniczyć negatywne zjawisko braku ochrony prawnej przez najuboższych.

Jak pomagają kancelarie

Rachelski & Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa; Warszawa; Kancelaria prowadzi doradztwo prawne i procesy dla osób fizycznych bez wynagrodzenia, jeżeli wymaga tego interes społeczny osoby i zasoby kancelarii pozwalają na realizację zleceń dodatkowych, bez uszczerbku dla bieżącej pracy na rzecz klientów korporacyjnych.