Pomoc w zarządzaniu codziennym ryzykiem Kancelaria Rachelski & Wspólnicy

Kancelaria Rachelski & Wspólnicy wspiera swoich klientów na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej.

Istotnym elementem naszej praktyki jest prawo i postępowanie administracyjne. Kancelaria m.in. reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej i przed sądami. Towarzyszymy im wszędzie tam, gdzie prowadzony przez nich biznes spotyka się z administracją państwową. Pojęcie „administracja” jest synonimem pomocy, przewodnictwa czy wreszcie – kierownictwa i zarządzania. Właściwie opisuje to misję firmy prawniczej. Prawnicy kancelarii Rachelski & Wspólnicy świadczą usługi doradcze w sprawach związanych bezpośrednio z uzyskiwaniem koniecznych zezwoleń, dotyczących inwestycji budowlanych, zakupu nieruchomości i zatrudniania cudzoziemców, reprezentują również klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi.

Reforma sądownictwa administracyjnego wprowadziła od stycznia 2004 roku system dwuinstancyjności. Zmieniły się w związku z tym sposoby inicjowania przez strony sądowej kontroli legalności decyzji administracyjnych.Warto o tym wiedzieć. Polityka obsługi klientów w kancelarii Rachelski & Wspólnicy polega przede wszystkim na zabezpieczaniu ich interesów. Naszym zadaniem jest przewidzieć konsekwencje administracyjno-prawne w związku z prowadzoną przez naszych klientów działalnością gospodarczą – mówi mec. Stanisław Rachelski, wspólnik w kancelarii. Firma pomaga klientom umiejętnie zarządzać ryzykiem codziennych operacji gospodarczych, aby zminimalizować możliwość błędu. Jest to szczególnie istotne, kiedy prowadzone interesy dotykają administracji publicznej. Z tym kancelaria spotyka się w codziennej praktyce zawodowej praktycznie codziennie. Przecież prawo administracyjne to m.in.p rawo telekomunikacyjne, obrót papierami wartościowymi, nadzór bankowy, nadzór nad rynkiem farmaceutycznym i funduszami emerytalnymi oraz wiele innych aktów prawnych.

Prowadzenie działalności gospodarczej w każdym rozmiarze zawiera w sobie elementy administracyjne. Prawnicy kancelarii dbają o to, aby porady prawne związane z prawem i postępowaniem administracyjnym miały przede wszystkim wymiar ekonomiczny.