Czy trzeba zgłaszać nowy adres do KRS? Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Zmieniamy siedzibę firmy. Czy muszę zgłosić nowy adres siedziby firmy do Krajowego Rejestru Sądowego?

Anna Bąkowska radca prawny z Kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Przedsiębiorca wpisany do KRS ma obowiązek uaktualniać w rejestrze dane dotyczące jego firmy, w tym również dotyczące nowego adresu siedziby. Jeżeli nie wywiąże się z tego obowiązku, to skutki mogą być dla niego drastyczne. Obowiązuje bowiem zasada, że pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych wpisanych do rejestru sądowego sąd cywilny doręcza na adres podany w rejestrze, wówczas gdy strona nie wskazała innego adresu dla doręczeń. Gdyby zaś ostatni adres wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS został stamtąd wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, a mimo to przedsiębiorca nie złożył wniosku o wpis nowego aktualnego, to sąd za jego adres uznaje ten – w rzeczywistości już nieaktualny – który został wcześniej zamieszczony w rejestrze. Na ten adres przesyłana jest korespondencja z sądu do przedsiębiorcy, w tym np. wezwania na rozprawę. Sąd uznaje, że wezwanie zostało doręczone i nie czeka na tzw. zwrotkę z poczty z potwierdzeniem, że przedsiębiorca je otrzymał.

Not. mps