Przedsiębiorca, który prowadzi politykę dumpingową, naraża się na kary. Urząd Antymonopolowy nie musi czekać na zagrożenie interesu klientów, by jej przeciwdziałać.

Stosowanie nieuczciwej konkurencji jest zabronione przez prawo. Na takich praktykach tracą bowiem nie tylko inne firmy, które nie są w stanie przebić się na rynku, ale i konsumenci. Są skazani na korzystanie z usług, których ceny są np. zawyżane. Bywa też i tak, że ceny towarów czy usług są sztucznie zaniżane przez firmy. Szybują później w górę, gdy na rynku nie ma już konkurencji lub jest ona nieznaczna. I za takie działania Urząd Ochrony i Konkurencji nakłada ostre sankcje.
(…) W toku postępowania urzędu antymonopolowego badane są różne okoliczności. Przedsiębiorca składa wyjaśnienia i okazuje szereg dokumentów, które podlegają dokładniej analizie. Są one też, porównywane z tymi, jakie przedstawi konkurencja.

– Do uznania, że pobieranie przez przedsiębiorcę mającego na rynku pozycję dominującą zaniżonych cen ma charakter nielegalny, nie wystarczy samo wykazanie zrezygnowania z zysków czy też generowania strat – mówi Piotr Kister z kancelarii Rachelski i Wspólnicy. Tłumaczy, że celem takiego działania musi być dodatkowo antykonkurencyjne wykluczenie z rynku konkurentów dominującej firmy. Z takim zjawiskiem mamy do czynienia, gdy zagrożony zostaje interes konsumentów.

Powstaje jednak pytanie, czy na interwencję urzędników niekiedy nie jest za późno, skoro nieuczciwe działanie występuje dopiero wówczas, gdy gdy stosowanymi praktykami zostają zagrożeni konsumenci? Piotr Kister wyjaśnia, że urząd antymonopolowy nie musi czekać na wystąpienie realnego zagrożenia interesu klientów, by przeciwdziałać nielegalnym praktykom.
– Wystarczy, że wystąpienie takiego zagrożenia jest bardzo prawdopodobne – zaznacza prawnik.
W praktyce najczęściej UOKiK zostaje zawiadomiony przez przyciśniętą do muru konkurencję. Jeżeli jest podejrzenie stosowania nieuczciwych praktyk, to podejmuje działania. Bada czy rzeczywiście doszło np. do nielegalnego korzystania z pozycji dominującej. (…)

Menu