Nie wszystkie polecenia pracodawcy trzeba wykonać - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

12 kwietnia 2024

Anna Domin

Nie wszystkie polecenia pracodawcy trzeba wykonać

Do podstawowych obowiązków pracownika należy sumienne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych. Czy wszystkie polecenia […]

Do podstawowych obowiązków pracownika należy sumienne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych.

Czy wszystkie polecenia przełożonego pracownik musi wykonywać?

Czy pracodawca może dowolnie zmieniać mu zakres obowiązków? Polecenia, które pracownik zobowiązany jest wykonywać, muszą dotyczyć pracy i nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oraz z treścią umowy o pracę. Oznacza to, że pracodawca nie ma możliwości powierzenia pracownikowi wykonania zadania, które nie ma związku z wykonywaną przez niego pracą lub wykracza poza jej zakres, określony w umowie o pracę.

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapoznania pracownika rozpoczynającego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz jego podstawowymi uprawnieniami, nie narzuca mu jednak formy, w jakiej powinien to zrobić. W praktyce zakres czynności i obowiązków pracowniczych określony jest w umowie o pracę lub w odrębnym dokumencie. W wyroku z 7 stycznia 1998 r. (I PKN 457/97) Sąd Najwyższy orzekł jednak, że powinność zaznajomienia pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków oraz ze sposobem wykonywania pracy może być zrealizowana również w formie informacji ustnej, której treść uwzględnia charakter pracy i skalę jej złożoności, a także wykształcenie i zawodowe doświadczenie pracownika.

Zdaniem SN (wyrok z 26 lutego 2003 r., I PK 149/02), iż zakres zadań wynikających z zajmowania określonego w umowie o pracę stanowiska może być konkretyzowany nie tylko przez przedstawienie pracownikowi pisemnego zakresu czynności, ale również w drodze poleceń pracodawcy, mieszczących się w granicach zakreślonych ustalonym w umowie rodzajem pracy.

Zmiany zakresu obowiązków pracownika, mieszące się w granicach określonych w umowie o pracę, nie mają wpływu na warunki pracy i płacy. W wyroku z 7 listopada 1974 r. (I PR 332/74) SN wyraził pogląd, iż nieistotna zmiana warunków pracy mieści się w zakresie uprawnień kierowniczych podmiotu zatrudniającego i jest dokonywana przez wydanie polecenia, które jest dla pracownika wiążące.

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.