ZAPYTAJ EKSPERTA – MIESZKANIE W SPADKU Źródło: Rzeczpospolita Data: 9 marca 2009 r. Wojciech Ostrowski prawnik w kancelarii Rachelski i Wspólnicy Ja i dwóch braci odziedziczyliśmy mieszkanie po matce, która nie zostawiła żadnego testamentu. Do kręgu spadkobierców nie należą inne osoby oprócz nas. Jeden z moich braci zaproponował, aby mieszkanie nabyła jego jedyna córka. Jaki podatek nas czeka? (nazwisko do wiadomości redakcji) – Możliwe wydają są różne rozwiązania. Pierwsze zakłada przekazanie w drodze umowy darowizny bratu czytelnika udziałów spadkowych przez pozostałych spadkobierców. Czyli na mocy postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku spadek dziedziczyć będzie trzech spadkobierców, każdy w jednej trzeciej części. W ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia sądu osoby te powinny zgłosić w urzędzie skarbowym nabycie praw majątkowych – tylko w ten sposób będą mogły skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Następnie na mocy umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego dwaj spadkobiercy przekazują swoje udziały spadkowe na rzecz trzeciej osoby, co nie podlega podatkowi od spadków i darowizn ani też podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Do tej czynności nie będzie również miała zastosowania ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ darowizna nie dotyczy przejęcia długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńców. Natomiast informację o darowiźnie przekazuje do urzędu skarbowego sam notariusz. Następnie, na mocy odrębnej umowy, sporządzonej również w formie notarialnej, brat czytelnika dokonuje darowizny przysługujących mu udziałów spadkowych lub całego spadku na swoją córkę. Warto jednak wiedzieć, że czynność ta nie powinna być dokonana w tym samym dniu co darowizna udziałów spadkowych. Ponieważ mamy w tej sytuacji do czynienia z darowizną praw majątkowych między zstępnymi w linii prostej, czynność taka nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. Inaczej będzie, jeśli spadkobiercy zdecydują się na umowny podział spadku i zniesienie współwłasności połączone ze spłatami. Wówczas, podobnie jak w pierwszym wariancie, w wyniku przeprowadzonego postępowania spadkowego spadkobiercy dziedziczą spadek w jednej trzeciej części. I tak jak w pierwszym wariancie spadek podlega tym samym warunkom zwolnienia z podatku spadkowego. Następnie na mocy zawartej przed notariuszem umowy o dział spadku i zniesienie współwłasności brat czytelnika otrzyma całe mieszkanie z obowiązkiem spłaty pozostałych spadkobierców. Takie rozwiązanie niestety będzie podlegało reżimowi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatkowi od czynności cywilnoprawnych, co oznacza, że brat czytelnika zapłaci 2 proc. od 2/3 wartości nieruchomości i jednocześnie jest zobowiązany do spłat na rzecz pozostałych spadkobierców, którzy będą musieli zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19 proc. uzyskanego dochodu. Następnie na mocy odrębnej umowy darowizny sporządzonej w formie notarialnej brat czytelnika odda mieszkanie swojej córce, co już nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.