Z punktu widzenia osoby wnoszącej powództwo, kwestia przygotowania dobrego pozwu ma niebagatelne znaczenie dla przebiegu całego postępowania przed sądem.

Wiemy, co mówimy, ponieważ mamy na swoim koncie tysiące prowadzonych spraw sądowych [klik].

Dobry pozew to nie tylko pozew odpowiadający warunkom formalnym, ale przede wszystkim taki pozew, który w sposób rzeczowy i klarowny określa czego żądamy oraz dlaczego występujemy ze swoim żądaniem. Pamiętajmy, że pozew piszemy po to, aby strona przeciwna oraz przede wszystkim sąd, mogli wyczytać z niego jakie jest nasze żądanie oraz z jakich powodów jest ono uzasadnione. Zdarza się, że nawet osoby których racje są słuszne, ale brak im doświadczenia, mają z tym duży problem.

Przygotowując pozew najistotniejsze jest dokładne określenie czego żądamy, przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie oraz przedstawienie dowodów na potwierdzenie przytaczanych przez nas okoliczności. Problem co i kiedy może być dowodem w sprawie oraz  kiedy i w jakiej formie można go przedstawić, to już osobny, choć równie ważny temat.

Dokładne określenia żądania nie zawsze jest proste. Oczywiście w przypadku, gdy żądamy zasądzenia kwoty nie zapłaconych przez naszego kontrahenta faktur określenie żądania oraz jego wysokości nie będzie stanowiło większego problemu. Ale już np. przy żądaniu odszkodowania, czy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, określenie kwoty dochodzonego roszczenia może nastręczać trudności. Co więcej, przy tego typu sprawach pojawiają się emocje, co powoduje ze stronom trudno zachować obiektywne spojrzenie na sprawę. Profesjonalni pełnomocnicy są wolni od tego problemu.

W pozwie ważne jest przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, czyli przedstawienia faktów, z których wywodzimy nasze żądanie. Jest to bardzo istotny element pozwu, który w pewien sposób determinuje dalsze prowadzenie postępowania.

Doświadczenie uczy nas, że w większości przypadków okoliczności faktyczne dotyczące danej sprawy można podzielić zasadniczo na dwie grupy:

 

  • okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia danej sprawy
  • oraz okoliczności, które co prawda dotyczą danej sprawy, są z nią w jakiś sposób związane, ale które nie mają istotnego wpływu na rozstrzygnięcie danej sprawy.

Sporządzając dobry pozew ważne jest, aby najpierw określić, które okoliczności są istotne dla sprawy, a które takimi nie są. Prawidłowe określenie okoliczności faktycznych pod kątem ich „istotności” dla danej sprawy pozwoli napisać precyzyjne i klarowne uzasadnienie pozwu oraz uniknąć sytuacji, w której w uzasadnieniu pozwu wskazane będą wszystkie okoliczności, nawet luźno związane z naszą sprawą. W tym drugim przypadku istnieje ryzyko, że w natłoku okoliczności mało istotnych lub nieistotnych „zagubią” się okoliczności, które tak naprawdę mają istotne znaczenie z punktu widzenia dochodzonego przez nas roszczenia.

Kolejnym istotnym elementem pozwu jest przedstawienie dowodów na poparcie naszych twierdzeń. Pamiętać trzeba, że w polskim prawie to zasadniczo na powodzie ciąży obowiązek udowodnienia faktów, które jego zdaniem uzasadniają żądanie pozwu. Sąd jedynie przeprowadza dowody zgodnie z wnioskami stron, nie będzie on jednak zasadniczo wyręczał stron sporu dopuszczając dowody nie zgłoszone przez stronę – takie działanie sądu obecnie ma miejsce w wyjątkowych przypadkach. Miejmy na uwadze, że nieudowodnienie twierdzeń i okoliczności wskazywanych przez powoda może być przyczyną oddalenia powództwa.

Jak widać, trzeba unikać błędów już na starcie. Tym bardziej, że nie wszystko da się uzupełnić w trakcie procesu.

Pomożemy Ci napisać skuteczny pozew, podpowiemy, co dalej lub będziemy reprezentować Cię przed sądem.

Skontaktuj się z nami. Twój problem jest wyjątkowy, dlatego przygotujemy dla Ciebie indywidualne rozwiązanie odpowiednio zmodyfikowane do Twoich potrzeb.

Nie czekaj, zacznij działać i odnosić korzyści.

Menu