Źródło: Myśl ekonomiczna i prawna Data: kwiecień 2008 r. (nr 4(23)2008) Autor: Przemysław Adamus

Streszczenie:

Celem rozważań jest uaktualnienie problematyki holdingu, w szczególności poglądów doktryny oraz poszerzenie wiedzy na temat tej struktury, która również w Polsce stanowi typową organizację gospodarczo – finansową. Pojęcie holdingu jest bardzo szerokie; obejmuje swym zasięgiem aspekty prawne, bilansowe i podatkowe. Dlatego ograniczono treść rozważań do najistotniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem struktury holdingu, tj. jej charakterystyki, z uwzględnieniem aspektów historycznych, kontrowersji wokół definicji holdingu, zalet i wad struktury oraz podstaw prawnych powstania i funkcjonowania struktur holdingowych. W niniejszych rozważaniach wykorzystano publikacje książkowe, artykuły z czasopism, orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, jak również artykuły publikowane na łamach „Rzeczypospolitej” przygotowane przez teoretyków i praktyków prawa. W trakcie analizy problematyki holdingu zwrócono uwagę na następujące okoliczności. W obrocie prawnym istnieje bałagan terminologiczny, ponieważ w Polsce w szczególności używa się zamiennie określenia holding i grupa kapitałowa, pomijając fakt, że pojęcie holdingu jest znacznie szersze. Ponadto wydaje się, że należy podjąć działania, które będą skierowane na tworzenie bądź nowelizowanie uregulowań prawnych w Polsce, co zwiększy konkurencyjność gospodarki  dla zagranicznych inwestorów – a tym celom służy w szczególności struktura holdingu.

 

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.