Źródło: Parkiet
Dostawca: Parkiet
Data: 7 maja 2007

Informacja również kosztuje Podatki

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych apeluje o jasne przepisy dotyczące kosztów

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych chce ujednolicenia przepisów podatkowych dotyczących kosztów uzyskania przychodu. Chodzi w szczególności o wydatki ponoszone przez inwestorów giełdowych. Wydawane przez urzędy skarbowe interpretacje przepisów, dotyczące takich wydatków, często wzajemnie się wykluczają.

– Nasze działania mają na celu pomóc inwestorom, do których dochodzą często sprzeczne informacje dotyczące tego, co mogą, a czego nie mogą zaliczyć do kosztów przy wypełnianiu PIT-38 – mówi Bartosz Kulesza z SII. Zapewnia, że inicjatywa stowarzyszenia ma poparcie ze strony innych instytucji rynku kapitałowego.

Takie poparcie zadeklarowały między innymi Izba Domów Maklerskich, BDO Polska, Kancelaria Rachelski & Wspólnicy, Dom Maklerski BZ WBK, a także Dom Inwestycyjny BRE Banku.

SII chce dopisania do artykułu 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nowych elementów – wydatków na prenumeratę prasy finansowej, kosztów zakupu oprogramowania do analizy technicznej i fundamentalnej, opłat za szkolenia tematyczne, kosztów prowizji, obsługi i odsetek od kredytów inwestycyjnych oraz kosztów dostępu do notowań w czasie rzeczywistym.

– Większość z tych wydatków uznawana jest przez urzędy skarbowe za koszty uzyskania przychodu w drodze interpretacji, ale część uznawana nie jest. Za koszt kredytu np. uznawane są tylko odsetki, a nie prowizja, która w przypadku kredytów przy IPO jest często większa od odsetek – wyjaśnia Bartosz Kulesza.

Firmy popierające inicjatywę SII mają zastrzeżenia wobec nieprecyzyjnych, ich zdaniem, regulacji w obecnym prawie podatkowym. – Zależy nam przede wszystkim na jasności przepisów i możliwości ich zastosowania we wszystkich przypadkach jednakowo – tłumaczy Hanna Pobudkiewicz, dyrektor biura rozliczeń DI BRE Banku. – W deklaracjach PIT8C, które przesyłamy klientom, możemy zawrzeć jedynie takie koszty, które przepisy jasno definiują. Dostajemy potem wiele pytań od inwestorów, których interesuje, co mogą, a czego nie mogą zaliczyć do kosztów. Odpowiedzi może udzielić jedynie urząd skarbowy zainteresowanego – dodaje Hanna Pobudkiewicz.

– Popieramy inicjatywę SII, gdyż uważamy, że jest to nadzieja na wyrównanie szans i zaprzestanie dyskryminowania inwestorów względem innych podmiotów gospodarczych przy odliczaniu kosztów – mówi Seweryn Kowalczyk, prawnik w Kancelarii Rachelski & Wspólnicy. – Wpisanie tych wydatków do ustawy jako koszty pozwoliłoby na jasną i jednoznaczną wykładnię przepisów – ocenia. – Usankcjonowanie tych rozwiązań ustawą jest o tyle istotne, że decyzje zależą teraz wyłącznie od wydającego opinię urzędnika. W USA zaliczanie np. dostępu do serwisu informacyjnego do kosztów jest uregulowane przepisami i nikogo nie dziwi, natomiast w Polsce uznanie takiego roszczenia wydaje się dużym problemem – wyjaśnia przedstawiciel kancelarii.

“Parkiet” publikował niedawno opinie doradców podatkowych i samego resortu finansów, według których prenumerata na przykład naszej gazety może być uznawana za koszt uzyskania przychodu.

Pismo SII w sprawie proponowanych zmian w przepisach zostanie skierowane do sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jej przewodnicząca Aleksandra Natalli-Świat (PiS) odmówiła komentarza, dopóki pismo nie wpłynie oficjalnie do komisji.

SII zachęca kolejne instytucje do deklarowania poparcia, które może posłużyć jako argument przemawiający za korzystną zmianą przepisów.

Jacek Piecko