Czy zakaz konkurencji przechodzi na nowego pracodawcę? - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

12 kwietnia 2024

Anna Domin

Czy zakaz konkurencji przechodzi na nowego pracodawcę?

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Tak wynika z art. 23 par. 1 k.p. Przepis ten wywołuje wątpliwość, czy firma przejmująca dotychczasowy zakład w trybie art. 23 k.p. staje się stroną wyłącznie w dotychczasowych stosunkach pracy czy też również […]

wojciech_kolo_bmW razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Tak wynika z art. 23 par. 1 k.p. Przepis ten wywołuje wątpliwość, czy firma przejmująca dotychczasowy zakład w trybie art. 23 k.p. staje się stroną wyłącznie w dotychczasowych stosunkach pracy czy też również w innych, powiązanych, ale jednak odrębnych zobowiązaniach. Jednym z nich jest stosunek prawny wynikający z umowy o zakazie konkurencji. Przez wiele lat przyjmowano, że skutki przejścia zakładu obejmują również prawa i obowiązki wynikające z tego typu kontraktu, co potwierdzały między innymi wyroki Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2005 r. (sygn. akt I PK 96/04) oraz z 4 lutego 2008 r. (sygn. akt I PK 193/07).