Źródło: Gazeta Prawna Data 26 stycznia 2009  r. Autor: Urszula Młynarczyk Pracownik chciałby przez trzy dni w tygodniu pracować w domu, a nie w firmie. Pracodawca się na to zgadza. Czy strony muszą podpisać umowę o telepracy, czy też mogą kwestie wykonywania przez pracownika pracy w domu uregulować inaczej?

Nie ma przeszkód, aby pracownik w określonych dniach tygodnia świadczył pracę w domu, a w pozostałych w siedzibie firmy. W takim przypadku wskazane jest zawarcie umowy o telepracę. W umowie powinno być określone, w jakich dniach tygodnia pracownik będzie pracował w domu. Telepraca stanowi swoisty sposób wykonywania pracy, który polega na tym, że pracownik systematycznie dostarcza pracodawcy drogą elektroniczną wyniki swojej pracy. Pracownikowi telepraca może zostać powierzona na dwa sposoby. Po pierwsze, przy zawieraniu umowy o pracę, poprzez dodatkowe wskazanie w tej umowie, po drugie, w trakcie zatrudnienia na podstawie porozumienia stron, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Pracodawca winien w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika dotyczący wykonywania pracy w formie telepracy. Jeżeli do podjęcia telepracy dochodzi w trakcie zatrudnienia, wówczas w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia pracy w formie telepracy każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w tej formie. W takim przypadku przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy powinno nastąpić w terminie 30 dni. Okres trzech miesięcy jest traktowany jako swoisty okres próbny, w trakcie którego strony powinny ocenić, czy odpowiada im taka forma świadczenia pracy. Przepisy nie uzależniają wykonywania telepracy od rodzaju umowy o pracę. Może ona dotyczyć zarówno umowy o pracę na czas nieokreślony, jak również na czas określony, na zastępstwo, na czas wykonywania określonej pracy lub na okres próbny. Ponadto pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia pracownikowi sprzętu do wykonywania pracy i ubezpieczyć go, a także pokryć koszty jego instalacji, naprawy, serwisu i konserwacji oraz zapewnić pracownikowi pomoc techniczną oraz niezbędne szkolenia w zakresie obsługi tego sprzętu. Oczywiście strony mogą inaczej się umówić w odrębnej umowie. Pracodawca powinien zaznajomić telepracownika z przepisami i zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jest on również uprawniony do skontrolowania wykonywania pracy przez telepracownika w miejscu jej świadczenia. Gdy telepraca świadczona jest w domu pracownika, musi on wyrazić zgodę na jej przeprowadzenie.* Informacja o autorze| URSZULA MŁYNARCZYK, radca prawny w Kancelarii Rachelski Wspólnicy Kancelaria Prawnicza

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.