Czy pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem na urlopie wypoczynkowym

Zdarza się, iż firmy zmuszone są redukować zatrudnienie […]

  1. Strona główna
  2. 2010
  3. Czy pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem na urlopie wypoczynkowym

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data 05 lipca 2010   Autor: Wojciech Ostrowski

Zdarza się, iż firmy zmuszone są redukować zatrudnienie i wypowiadają umowy o pracę nawet pracownikom przebywającym na urlopach. Czy istnieją sytuacje uprawniające pracodawcę do wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikiem, który przebywa na urlopie wypoczynkowym?

Generalną zasadą obowiązującą wprawie pracy jest ochrona pracowników przebywających na urlopach,a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności wpracy przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Zasada ta została wyrażona w art. 41 k.p., zgodnie z którym pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę,wczasie urlopu pracownika,a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Warto nadmienić,że zakaz ten odnosi się do każdego rodzaju urlopu pracowniczego, nie tylko do urlopów wypoczynkowych. Należy jednak podkreślić iż ochrona wynikająca z art. 41 k.p. dotyczy jedynie wypowiedzenia umowy o pracę. Nie ma natomiast zastosowania do innych sposobów rozwiązywania stosunku pracy, ani innych niż umowa podstaw nawiązania stosunku pracy. Zgodnie z wyrokiem SN z27 września 1983 r.(I PRN 108/83) pracodawca w takiej sytuacji może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Ta ogólna reguła ochronna wynikająca z art. 41 k.p. zostaje jednak ograniczona w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Stosownie do postanowień art. 411 k.p.wrazie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się m.in. przepisu art. 41 k.p. ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę doznaje dalszej modyfikacji na gruncie przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90,poz. 884 z późn. zm.). Zgodnie z art.5 ust.3 powołanej ustawy wypowiedzenie przez pracodawcę pracownikowi stosunku pracy w sytuacjach,o których mowa w art. 41 k.p. (a więc również w okresie przebywania na urlopie), jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego co najmniej trzy miesiące.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.

Menu