Wygrany Prawomocny wyrok z Millennium Bank

17 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 192/21) w składzie SSA Anna Strączyńska oddalił w całości apelację Banku od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z  17 grudnia 2020 r., sygn. akt  XXIV C 944/18 (SSO Krzysztof Tarapata) uznając, że odsetki od roszczenia głównego należą się od całego okresu objętego procesem tj. od daty 4 grudnia 2018 r. (data otrzymania przez Bank wezwania do zapłaty). 

Wyrok jest bardzo korzystny dla kredytobiorców, ponieważ Sąd Apelacyjny uznał umowę za nieważną w całości.  Sąd Apelacyjny zgodził się z naszą argumentacją i uznał zarzut zatrzymania podniesiony przez Bank już w postępowaniu apelacyjnym za bezzasadny. Sąd uznał, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną, co uniemożliwia uwzględnienia zarzutu zatrzymania. Z ustnego uzasadnienia wynikało również, że zarzut zatrzymania podniesiony na rozprawie apelacyjnej nie zmierzał do zabezpieczenia roszczenia (co jest jego funkcją), ale uznania roszczenia Banku o zwrot kapitału, stąd i z tego powodu zarzut zatrzymania nie mógł zostać uwzględniony.

Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził na rzecz powodów dochodzoną kwotę, tytułem nieważności umowy kredytu tj. kwotę 390 985,15 zł oraz odsetki, które na dzień dzisiejszy dają kwotę ponad 75 000,00 zł, uznając że sprawę wygrali kredytobiorcy w całości również w postępowaniu apelacyjnym. Kredytobiorcy zostali ponadto uwolnieni od zadłużenia w CHF na poziomie ponad 1000 000,00 zł (przy wypłaconym kapitale na poziomie 780 338,27 zł)   

Wszystkie powyższe zabiegi sprawiły, że na uwolnienie się od nielimitowanego kwotowo kredytu nasi klienci czekali niecałe 3 lata od daty wpływu sprawy do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Wyrok jest prawomocny.

Poprzedni wpis
Prawomocny wyrok z Santander Bank Polska S.A.
Następny wpis
Wygrana przeciwko PKO BP!
Menu