Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A. – umowa nieważna!

9 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 343/19) w składzie SSA Dorota Markiewicz, uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBank S.A. z 2008 r. jest nieważna.

Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził na rzecz powodów dochodzoną kwotę, tytułem nieważności umowy kredytu tj. kwotę 355 567,00 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 3 listopada 2021 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu, uznając, że sprawę wygrali kredytobiorcy w całości. Kredytobiorcy zostali ponadto uwolnieni od zadłużenia wynoszącego ok. 750 000 złotych, które o prawie dwieście tysięcy przewyższało na dzień wyroku Sądu Apelacyjnego kwotę pierwotnie udzielonego im kredytu.

Wyrok jest o tyle ciekawy, że Sąd Apelacyjny zajmował się w nim m.in. oceną Wyroku TSUE z 2 września 2021 r. (C-932/19) w sprawie Węgierskiej. Sąd Apelacyjny zgodził się z argumentacją pełnomocnika powodów, że wyrok TSUE z 2 września 2021 r. nie pozwala na uzupełnianie umowy kursem średnim NBP, ponieważ wyrok dotyczy zupełnie innego stanu prawnego, jaki istnieje na Węgrzech, gdzie  jest systemowa (ustawowa) regulacja dotycząca tego typu kredytów. Kurs średni NBP lub inny kurs rynkowy zmieniałoby istotę klauzul abuzywnych i charakter zobowiązań kredytowych.  Sąd Apelacyjny jako niezależną przesłankę nieuczciwości klauzul uznał też brak dostatecznego rozeznania kredytobiorców co do ryzyka kursowego, co było już wynikiem oceny materiału dowodowego, który przedstawiliśmy w sprawie.   

W tym przypadku na uwolnienie się od nielimitowanego kwotowo kredytu nasi klienci czekali 3 lata i 5 miesięcy.

Wyrok jest prawomocny.

Poprzedni wpis
Wygrana przeciwko Bank BPH S.A.
Następny wpis
Wygrana z Getin Noble Bank S.A
Menu