Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie
o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 października 2020 r., sygn. akt II C 28/19 oddalił apelację i uznał umowę na nieważną. Dzięki temu nasz klient został uwolniony od kredytu w CHF.

Poprzedni wpis
Wygrana przeciwko mBank S.A.
Następny wpis
Rada Nadzorcza w spółce akcyjnej po nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Co się zmieniło?
Menu