Wygrany Prawomocny wyrok z ING Bank Śląski

Prawomocna przegrana ING Bank Śląski – umowa nieważna     

13 grudnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym (bez rozprawy) Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 312/21) w składzie SSA Piotr Łakomiak oddalił w całości apelację Banku od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Okręgowego z  3 grudnia 2020 r., sygn. akt  II C 1091/19 (SSO Anna Bogaczyk-Żyłka) uznając, że odsetki od roszczenia głównego należą się od całego okresu objętego procesem tj. od daty 30 marca 2019 r. (data otrzymania przez Bank wezwania do zapłaty).

Wyrok jest bardzo korzystny dla kredytobiorców, ponieważ Sąd Apelacyjny uznał umowę za nieważną w całości.
Ponadto Sąd Apelacyjny w Katowicach zasądził na rzecz powodów dochodzoną kwotę, tytułem nieważności umowy kredytu tj. kwotę 582 638,20 zł oraz odsetki, które na dzień dzisiejszy dają kwotę prawie kolejnych 100 000,00 zł, uznając że sprawę wygrali kredytobiorcy w całości również w postępowaniu apelacyjnym. Kredytobiorcy zostali ponadto uwolnieni od zadłużenia w CHF na poziomie 140 000,00 PLN.  Wszystkie powyższe zabiegi sprawiły, że na uwolnienie się od nielimitowanego kwotowo kredytu nasi klienci czekali niecałe 2 lata od daty wpływu sprawy do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Wyrok jest prawomocny.

 

Poprzedni wpis
Wygrana przeciwko ING Bankowi Śląski
Następny wpis
Prawomocny wyrok z Santander Bank Polska S.A.
Menu