Wygrany Prawomocny wyrok z Bank Pekao S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu  sprawy przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki spółce akcyjnej w Warszawie
o zapłatę ewentualnie zapłatę na skutek apelacji pozwanego  od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 15 lipca 2021 r., sygn. akt XXIV C 2712/20 uznał, że umowa jest nieważna. Klientowi udało się odzyskać całą zasądzoną kwotę.

Zaangażowanie naszego zespołu sprawiło, że na uwolnienie się od nielimitowanego kwotowo kredytu nasi klienci czekali niecałe 3 lata od daty wpływu sprawy do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Wyrok jest prawomocny, sprawę prowadził Mecenas Michał Tomasiak z zespołem.

Poprzedni wpis
Wygrana przeciwko Millennium Bank
Następny wpis
Wygrana przeciwko Raiffeisen Bank
Menu