Prawomocna wygrana z mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu  sprawy przeciwko mBank Spółce Akcyjnej na skutek apelacji powodów
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2022 r., sygn. akt I C 461/20 uznał, że umowa miedzy naszymi klientami a Bankiem jest nieważna.

Sprawa toczyła się od września 2019 roku. Wyrok jest prawomocny.Klient został uwolniony od toksycznego kredytu.

Poprzedni wpis
Wygrana z Santander Bank Polska
Następny wpis
Pozew czy ugoda z bankiem? Oto jest pytanie.
Menu