Prawomocna wygrana z mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie  na skutek apelacji powódki  od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 marca 2022 r., sygn. akt II C 254/20 uznał umowę za nieważną.
Zasądził od mBank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwoty: 128.070,41 zł i 23.525,74 CHF , obie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 2 marca 2022 r. do dnia zapłaty.

Pozew został złożony w styczniu 2020 roku. Wyrok jest prawomocny.

Poprzedni wpis
Wygrana z Raiffeisen Bank International
Następny wpis
Wygrana z Raiffeisen Bank International
Menu