Wybierz język

RODO

Co to jest RODO?

RODO to Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które zastępuje dotychczasowo obowiązującą polską ustawę o ochronie danych osobowych (UODO).

Kogo dotyczy?

Każdego przedsiębiorcę na obszarze Unii Europejskiej.

Co zmienia?

RODO nakłada na administratorów danych (przedsiębiorców, przedsiębiorstwa) nowe obowiązki, a także w sposób diametralny zmienia podejście do ochrony danych osobowych, jak również zasad prowadzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Potrzebne będzie w szczególności przeprowadzenie określonych analiz związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, opracowanie i wprowadzenie zmian w istniejących procedurach oraz modyfikacja procesów biznesowych obowiązujących u przedsiębiorcy (obieg informacji), oraz modyfikacja systemów informatycznych.

Jakie kary grożą za brak wdrożenia RODO?

Do 20.000.000,- EUR, lub 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.

Bezpłatna Broszura podsumowująca zmiany przepisów, jak ją dostać?
Uzupełnij poniższy formularz w treści wiadomości wpisując: RODO – bezpłatny formularz, oraz nazwę swojej firmy, a otrzymasz bezpłatną broszurę w wersji elektronicznej, która porówna dotychczas obowiązujące przepisy z przepisami RODO.
Jak wdrożyć RODO?

Etapy:

Etap I – Przeprowadzenie szkolenia dla wybranych pracowników z przepisów RODO;

Etap II – Przeprowadzenie audytu przedwdrożeniowego;

Etap III – Opracowanie harmonogramu wdrożenia RODO;

Etap IV – Przygotowanie do opracowania rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, czyli zebranie informacji (poszerzenie zakresu informacji zebranej w etapie II), poprzez wypełnienie przez wyznaczone osoby przygotowanych metryczek. Propozycje dostosowania stosowanych praktyk i procedur do wymogów prawa;

Etap V – Przeprowadzenie analizy ryzyka (oceny skutków dla ochrony danych);

Etap VI – Dokonanie analizy istniejących dokumentów i propozycje zmian związanych z wymogami RODO; przygotowanie dokumentów wymaganych przez RODO, które nie mają odpowiednika w dokumentacji stosowanej dotychczas (rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, weryfikacja podmiotu przetwarzającego);

Etap VII – Opracowanie projektów regulacji formalno-prawnych (w szczególności: wzorcowych umów powierzenia danych osobowych, regulaminów przetwarzania i ochronny danych osobowych, wzorcowych zapisów spełniających wymogi obowiązku informacyjnego);

Etap VIII  – Przeprowadzenie audytu powdrożeniowego.

© 2017 RACHELSKI & WSPÓLNICY Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa | Polityka prywatności
Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA