Wybierz język

RODO

Co to jest RODO?

RODO to Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które zastępuje dotychczasowo obowiązującą polską ustawę o ochronie danych osobowych (UODO).

Kogo dotyczy?

Każdego przedsiębiorcę na obszarze Unii Europejskiej.


Co zmienia?
RODO nakłada na administratorów danych (przedsiębiorców, przedsiębiorstwa) nowe obowiązki, a także w sposób diametralny zmienia podejście do ochrony danych osobowych, jak również zasad prowadzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Potrzebne będzie w szczególności przeprowadzenie określonych analiz związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, opracowanie i wprowadzenie zmian w istniejących procedurach oraz modyfikacja procesów biznesowych obowiązujących u przedsiębiorcy (obieg informacji), oraz modyfikacja systemów informatycznych.

Jakie kary grożą za brak wdrożenia RODO?

Do 20.000.000,- EUR, lub 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.

Bezpłatna Broszura podsumowująca zmiany przepisów, jak ją dostać?
Uzupełnij poniższy formularz w treści wiadomości wpisując: RODO – bezpłatny formularz, oraz nazwę swojej firmy, a otrzymasz bezpłatną broszurę w wersji elektronicznej, która porówna dotychczas obowiązujące przepisy z przepisami RODO.
Jak wdrożyć RODO?

Etapy:

ETAP I – przeprowadzenie szkolenia z zakresu nowych regulacji RODO ,

ETAP II – przeprowadzenie audytu przedwdrożeniowego,

ETAP III – opracowanie harmonogramu wdrożenia RODO w poszczególnych obszarach działalności,

ETAP IV – opracowanie rejestru czynności dla poszczególnych procesów przetwarzania,

ETAP V – przeprowadzenie analizy ryzyka procesów przetwarzania pod kątem oceny skutków czynności

ETAP VI – przeprowadzenie audytu powdrożeniowego,

ETAP VII – opracowanie dokumentacji prawnej uwzględniającej wymogi RODO.

© 2017 RACHELSKI & WSPÓLNICY Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa | Polityka prywatności
Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA