Wybierz język

Obszary specjalizacji

Działamy kompleksowo. Doradzimy Ci, jaką spółkę wybrać i założymy ją dla Ciebie. Wybór właściwej formy prowadzenia działalności jest kluczowy dla rozwoju własnego biznesu.

Korzystając z naszych usług oszczędzisz czas i unikniesz błędów wynikających z nieznajomości prawa. W sposób profesjonalny przygotujemy dla Ciebie niezbędną dokumentację i załatwimy wszystkie formalności.

(…) Świadczone przez Prawników Kancelarii usługi obejmowały przede wszystkim opracowywanie umów inwestycyjnych oraz umów spółek, udział w negocjowaniu ich zapisów, przygotowywanie opinii prawnych na temat przedmiotu aportu, zasad wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółki, sposobów ich wyceny oraz związanych z tym uregulowań podatkowych. Kancelaria służyła też pomocą przy zawiązywaniu nowych spółek kapitałowych, ich rejestracji oraz wszelkich formalnościach z tym związanych. (…) Rzetelność, profesjonalizm, gotowość do współpracy, a także przygotowanie merytoryczne i wysokie kompetencje Pana Mecenasa Stanisława Rachelskiego, Pana Mecenasa Wojciecha Ostrowskiego oraz Pana Mecenasa Przemka Adamusa, jak i całego zespołu pracowników stawia Kancelarię jako eksperta wysokiej klasy w zakresie szerokiego wachlarza usług prawnych.

prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Poziomek

rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

(współpraca w ramach projektu „InnoFund – kapitał na innowacje”)

Każda firma potrzebuje zaufanego doradcy. Oferujemy bieżącą pomoc prawną (general corporate) każdego rodzaju przedsiębiorstw. Nasi Klienci prowadzą rożne formy działalności gospodarczej (spółki cywilne, spółki prawa handlowego, jednoosobowe działalności, fundacje i stowarzyszenia) niemal we wszystkich branżach (usługi, handel, produkcja przemysłowa). Dlatego nasze doświadczenie i wiedza gwarantują dobra i kompleksową pomoc prawną.

Z pełnym przekonaniem wyrażam głębokie zadowolenie z dotychczasowej współpracy z Kancelarią. (…) Na uwagę zasługuje sprawność działania zaangażowanych w obsługę Spólki prawników, jakość otrzymywanych materiałów i trafność każdego z proponowanych rozwiązań problemów zgłaszanych przez Spółkę.

Prawnicy Kancelarii służą pomocą w bieżącej działalności Spółki, przygotowują umowy związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę, zapewniają obsługę przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych, doradzają w zakresie prawa spółek, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego i szeregu innych dziedzin prawa związanych z działalnością Spółki.”

Tadeusz Wajdemajer

Prezes Rowiński-Wajdemajer Sp. z o.o.

Bardzo duże  doświadczenie w kwestiach związanych z prawidłowym nawiązaniem, rozwiązaniem lub zmianą stosunku pracy pozwala zaoszczędzić naszym klientom czas i pieniądze. Porady naszych ekspertów w tym zakresie pojawiają się regularnie w Akademii Prawa Pracy – cyklicznej rubryce dla profesjonalistów Dziennika Gazety Prawnej.

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy przed sądami wszystkich instancji. Na życzenie Klientów prowadzimy również kompleksowe audyty dokumentacji pracowniczej.

 

Kancelaria zapewnia stałą, kompleksową obsługę prawną Instytutu, w ramach której świadczy pomoc prawną związaną z bieżącym funkcjonowaniem – prowadzi sprawy pracownicze oraz tworzy lub opiniuje wewnętrzne dokumenty, zarządzenia i regulaminy. (…) Cechuje ją rzetelność, profesjonalizm oraz zrozumienie potrzeb i interesów Klienta.

dr inż. Piotr Gołos

z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Instytut Badawczy Leśnictwa

Od lat reprezentujemy interesy Klientów w sprawach spornych, w negocjacjach z kontrahentami oraz przed sądami wszystkich instancji, za każdym razem dążąc do najkorzystniejszego rozwiązania problemu. Klienci angażują nas do spraw cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, a my osiągamy satysfakcjonujące dla naszych Klientów rezultaty w tym zakresie.

Wspólnicy kancelarii – Radca prawny Stanisław Rachelski i Radca prawny Wojciech Ostrowski – mają doświadczenie w prowadzeniu spraw arbitrażowych i mediacji, ponieważ są arbitrami w Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie oraz mediatorami przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

W imieniu naszej firmy pragniemy podziękować Kancelarii Rachelski i wspólnicy za profesjonalne i kompleksowe usługi prawne, które maja decydujące znaczenie dla funkcjonowania naszej firmy. Tak się dzieje na rynku nieruchomości, że firmy posiadające niezbędne licencje i stosowne umowy cywilno-prawne narażone są na dochodzenie swoich praw przed sądami. Sumy odszkodowawcze są znaczne i jedynie w powiązaniu ze skuteczną kancelarią prawną, mającą odpowiednie doświadczenie i referencje, mogą efektywnie dochodzić swoich roszczeń.

Tomasz Bartel

Prezes Di-Bartel Group Sp. z o.o.

Doradzamy naszym Klientom przy transakcjach polegających na  przenoszeniu udziałów (akcji) spółek, sprzedaży przedsiębiorstw, łączeniu lub dzieleniu spółek oraz przejęciu spółek zarówno na rynku  publicznym, jak i prywatnym.

Kompleksowe działania Kancelarii wpływają na podnoszenie możliwości biznesowych naszych Klientów. Począwszy od profesjonalnej analizy spółki (due diligence) w celu zidentyfikowania ryzyka prawnego związanego z daną transakcją, poprzez przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz reprezentowanie Klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi urzędami.

W ramach wspólnych projektów, w obszarze fuzji i przejęć, zakres zadań Kancelarii obejmował między innymi zidentyfikowanie ryzyk prawnych wiążących się z daną transakcją, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji prawnej, wsparcie procesu negocjacyjnego oraz doradztwo w kwestii finansowania transakcji. (…) Kancelaria dysponuje wykwalifikowanym zespołem radców prawnych wykazujących duże zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie formułowanych opinii i wniosków.

Piotr Samojlik

Prezes VCP Polska Sp. z o.o.

Doradzamy naszym Klientom przy realizacji projektów w obrębie sektora bankowego, zarządzania aktywami, pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi oraz sektora ubezpieczeniowego. Prowadzone przez nas doradztwo zawsze jest przejrzyste, bezpieczne i przynosi zamierzone efekty.

Posiadamy rozległe doświadczenie w sporządzaniu i negocjowaniu dokumentacji umów kredytowych i zabezpieczeń. W naszych zasobach usług znajdują się m.in.: doradztwo regulacyjne, doradztwo odnośnie procedur wewnętrznych, finansowania, fuzji i przejęć, restrukturyzacji instytucji finansowych, a także obsługa wierzytelności nieregularnych. Członkowie naszego zespołu uczestniczyli w  przygotowywaniu emisji programów obligacji i bankowych papierów wartościowych.

Wspólnicy i prawnicy Kancelarii wywodzą się z sektora bankowości i finansów. Jako doświadczeni specjaliści, realizowali szereg projektów w Departamencie Prawnym Polskiego Banku Rozwoju S.A., jednego z najbardziej dynamicznych banków inwestycyjnych w latach 90-tych ubiegłego wieku.

Po wielu latach doświadczeń prowadzenia firmy, stawiam na rzetelną obsługę prawną. Dobry prawnik to konieczny element sukcesu. (…) Wiedziałem, że Kancelaria posiada duże doświadczenie i doskonałych prawników – specjalistów od bankowości i finansów, restrukturyzacji przedsiębiorstw, prawa korporacyjnego. Jestem wymagającym klientem, lubię jasne sytuacje i efektywność podjętych działań. Nie przewidywałem jednak tak dobrze zorganizowanej obsługi.

Włodzimierz Pyzik

Prezes Cefarm Częstochowa S.A.

Korzystne rozwiązania prawne w zakresie obrotu papierami wartościowymi pozwalają poczuć się komfortowo i bezpiecznie. Doświadczenie jakie posiadamy w obsłudze projektów związanych z przygotowywaniem i wprowadzaniem na rynek nowych emisji oraz prowadzeniem transakcji na rynku kapitałowym oznacza, że dbamy o to, by nasze rozwiązania oferowały Klientom maksimum korzyści, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Doradzamy naszym Klientom przy tworzeniu prospektów emisyjnych akcji, papierów dłużnych i innych instrumentów finansowych.

Jako zaufani doradcy naszych Klientów pomagamy w sprawach związanych z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości oraz prowadzeniem procesu budowlanego. Pomoc prawna  wspólnotom mieszkaniowy, zarządcom oraz indywidualnym właścicielom nieruchomości i lokali sprawia, że mamy duże praktyczne doświadczenie w tym zakresie.

Jak zarządca wielu nieruchomości korzystam z pomocy prawnej Kancelarii w pełnym zakresie prowadzonej działalności. Jestem bardzo zadowolona z efektów współpracy i dlatego rekomenduję kancelarię, jako profesjonalnego partnera biznesowego.

Kancelaria dba o moje bezpieczeństwo i korzyści związane z zarządzaniem nieruchomościami. Realizuje zadania związane z bieżącym doradztwem prawnym, m.in. przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów zawieranych przez wspólnoty, windykacja należności czynszowych, prowadzenie rozmów oraz sporów sądowych dotyczących wad w budynkach oraz innych nienależycie wykonanych usług, prowadzenie spraw o eksmisję, a także prowadzanie spraw komorniczych. (…) Ta Kancelaria i jej Prawnicy nigdy mnie nie zawiedli, nigdy!

Bożena Kulik-Michnowska

Wiccaner Sp. z o.o. Sp. K.

Specjalizujemy się w pomocy prawnej w tworzeniu bądź prowadzeniu fundacji lub stowarzyszeń.

Pomagamy przy opracowywaniu bądź zmianie statutów i regulaminów, rejestracji fundacji i stowarzyszeń w KRS oraz świadczymy doradztwo w zakresie innych bieżących spraw.

Fundacja ocenia współpracę z Kancelarią Rachelski i Wspólnicy za wysoce satysfakcjonującą. Polecamy Kancelarię jako partnera kompetentnego i profesjonalnego, świadczącego usługi na wysokim poziomie.

Jerzy Owsiak

Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Doradzamy w sprawach związanych z reorganizacją, restrukturyzacją i likwidacją przedsiębiorstw zapewniając rozwiązania, które gwarantują bezpieczeństwo oraz poprawiają efektywność prowadzenia działalności gospodarczej.  Doświadczenie we wskazywaniu Klientom właściwych rozwiązań przy realizacji transakcji zbycia udziałów bądź akcji, pozwala osiągać zamierzone efekty.

 

Wykazując się głębokim zrozumieniem potrzeb, celów i stojących przed spółką wyzwań, kancelaria zaopiniowała i przeprowadziła przekształcenie spółki. Imponująca wiedza i doświadczenie kancelarii sprawiły, że wszelkie otrzymane od niej materiały i analizy stanowiły dla mnie cenne źródło informacji. Szczególnie zaskoczyła mnie szybkość z jaką kancelaria reagowała na zgłaszane jej problemy, tym bardziej że wiele z nich nie należało do standardowych. Na podstawie własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że Kancelaria Rachelski i Wspólnicy jest ekspertem nie tylko w zakresie przekształceń, ale świadczy skuteczna pomoc również zakresie windykacji sadowej i spraw komorniczych.

Barbara Bajorek

Prezes Badesta Sp. z o.o. Sp. k.

Realizacja projektów IT wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy technicznej, ale również znajomości przepisów prawa i mechanizmów praktycznego ich wykorzystywania.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego przy realizacji projektów opartych o zastosowanie nowych technologii (outsourcing, transfer technologii, wdrażaniem systemów IT, itp.) Reprezentujemy Klientów w sporach związanych z eksploatacją utworów objętych ochroną prawno-autorską, nieuczciwą konkurencją w sieci oraz bezprawnym wykorzystywaniem domen internetowych.

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Doradzamy w fuzjach i przejęciach, zajmujemy się uzyskiwaniem zezwoleń i przygotowywaniem wniosków kierowanych do Prezesa UOKiK. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Doradzamy Klientom w zakresie ochrony majątkowych i osobistych praw autorskich, praw zależnych i praw pokrewnych. Przygotowujemy umowy związane z przenoszeniem oraz licencjonowaniem tychże praw. Określamy zakres dozwolonego korzystania z praw autorskich przez osoby trzecie oraz reprezentujemy interesy Klientów, których prawa autorskie zostały naruszone.

Doradzamy również, jak chronić dobra osobiste (nazwisko, wizerunek, cześć, prawo do prywatności) oraz wskazujemy, jak skutecznie podnieść wartość tych dóbr w obrocie gospodarczym.

Kancelaria Rachelski i Wspólnicy reprezentowała firmę Indigo Images Sp. z o.o.  w negocjacjach o odszkodowanie za naruszenie praw autorskich, polegające na bezprawnym wykorzystaniu materiałów fotograficznych (…). Z pełnym przekonaniem mogę polecić Kancelarię, jako wiarygodnego partnera i doradcę, którego cechuje nie tylko wysoki merytoryczny poziom usług, ale również pełne zaangażowanie i doskonałe zrozumienie potrzeb klient.

Andrzej Podsiad

Prezes Indigo Images Sp. z o.o.

Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej w zakresie zamówień publicznych zarówno zamawiającym, jak i oferentom. Doradzamy w kwestiach procedur przetargowych, przygotowujemy dokumentację postępowania oraz analizy i opinie prawne. Pomagamy przygotować tekst odwołania bądź skargi oraz reprezentujemy również podmioty przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

Świadczymy usługi prawne przy projektach finansowanych ze środków unijnych.  Doradzamy w kwestiach związanych z przygotowywaniem umów zawieranych z instytucjami przyznającymi dotacje oraz bankami kredytującymi projekty inwestycyjne.  Reprezentujemy  Klientów w postępowaniach odwoławczych od wyników przetargów.

Do obowiązków kancelarii należy opiniowanie pod względem formalnym umów zawieranych w ramach realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej, porady prawne przy pozyskiwaniu funduszy strukturalnych oraz w zakresie zamówień publicznych. (…)

Dotychczasowa współpraca z Kancelarią Rachelski i Wspólnicy potwierdza wysoką jakość świadczonych usług, umiejętność podejmowania szybkich dziamań i efektywność w realizowaniu wyznaczonych celów.

 

Piotr Gołos

Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych

Instytut Badawczy Leśnictwa

© 2017 RACHELSKI & WSPÓLNICY Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa | Polityka prywatności
Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA