Sukcesja biznesu

Rachelski / Oferta / Fuzje i przejęcia – Sukcesja biznesu

Sukcesja biznesu

Zmiana właściciela biznesu

Planowa sukcesja majątku

Planowa sukcesja majątku zapewnia ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz ochronę jego wartości i składników. Planowanie sukcesji powinno być oparte na indywidualnej analizie potrzeb konkretnego sukcesora w celu osiągnięcia korzyści dla firmy i najbliższych.

Wymiana pokoleniowa w firmie

Planowanie sukcesji pozwoli w świadomy sposób zarządzić przyszłością majątku, dokonać regulacji w życiu prywatnym i zawodowym sukcesora, aby umożliwić wymianę pokoleniową w firmie. Umożliwi to stabilny rozwój jego firmy przez kolejne pokolenia.

Zmiana spowodowana śmiercią

Nagła zmiana właściciela biznesu spowodowana śmiercią przedsiębiorcy zazwyczaj powoduje wiele komplikacji w zapewnieniu ciągłości działalności firmy. W przypadku osób fizycznych prowadzących dzielność gospodarczą dla ułatwienia dziedziczenie rodzinnych firm może być zastosowany Zarząd sukcesyjny.

Jak KANCELARIA może Ci pomóc?

Przedstaw problem do rozwiązania

Konsultacja z ekspertem mec. Stanisławem Rachelskim, zadzwoń: tel.: + 48 502 102 700 lub wyślij zapytanie uzupełniając poniższy formularz wpisując w treści: mec. Stanisław Rachelski, Sukcesja biznesu.

  Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna spółka komandytowa przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatnosći i RODO kliknij tutaj.

  Jak możemy Ci pomóc?

  Dzielimy się wiedzą

  Doradzamy naszym Klientom przy transakcjach polegających na przenoszeniu udziałów (akcji) spółek, sprzedaży przedsiębiorstw, łączeniu lub dzieleniu spółek oraz przejęciu spółek zarówno na rynku publicznym, jak i prywatnym.

  Kompleksowe działania Kancelarii wpływają na podnoszenie możliwości biznesowych naszych Klientów. Począwszy od profesjonalnej analizy spółki (due diligence) w celu zidentyfikowania ryzyka prawnego związanego z daną transakcją, poprzez przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz reprezentowanie Klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi urzędami.

  Świadczone przez Prawników Kancelarii usługi obejmowały przede wszystkim opracowywanie umów inwestycyjnych oraz umów spółek, udział w negocjowaniu ich zapisów, przygotowywanie opinii prawnych na temat przedmiotu aportu, zasad wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółki, sposobów ich wyceny oraz związanych z tym uregulowań podatkowych. Kancelaria służyła też pomocą przy zawiązywaniu nowych spółek kapitałowych, ich rejestracji oraz wszelkich formalnościach z tym związanych. (…) Rzetelność, profesjonalizm, gotowość do współpracy, a także przygotowanie merytoryczne i wysokie kompetencje Pana Mecenasa Stanisława Rachelskiego, Pana Mecenasa Wojciecha Ostrowskiego oraz Pana Mecenasa Przemka Adamusa, jak i całego zespołu pracowników stawia Kancelarię jako eksperta wysokiej klasy w zakresie szerokiego wachlarza usług prawnych.
  prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Poziomekrektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  W ramach wspólnych projektów, w obszarze fuzji i przejęć, zakres zadań Kancelarii obejmował między innymi zidentyfikowanie ryzyk prawnych wiążących się z daną transakcją, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji prawnej, wsparcie procesu negocjacyjnego oraz doradztwo w kwestii finansowania transakcji. (…) Kancelaria dysponuje wykwalifikowanym zespołem radców prawnych wykazujących duże zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie formułowanych opinii i wniosków.
  Piotr SamojlikPrezes VCP Polska Sp. z o.o.

  Artykuły na temat spółek

  Ostatnio na blogu
  Menu