Wiele zmieniło się po 3 października 2019 roku kiedy to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w polskiej sprawie frankowej (C-260/18).
Osoby posiadające kredyt frankowy zastanawiają się, czy mogą podważyć swoją umowę i uwolnić się od nieograniczonego kwotowo kredytu.
Umowa może być unieważniona w sytuacji kiedy w takiej umowie znajdują się zakazane, niezgodne z prawem klauzule – tzw. klauzule abuzywne.

Kancelaria Rachelski i Wspólnicy przewiduje, że rok 2021 będzie bardzo ważnym rokiem dla Franowiczów, w którym nadal jednak jedyną, realnie skuteczną drogą dochodzenia roszczeń przez frankowiczów będzie droga sądowa. 

Poniżej prezentujemy unieważnienia lub odfrankowienia kredytów po wyroku TSUE:

 1. Sąd Apelacyjny w Białymstoku; I ACa 349/18; nieważność; denominowany; SSA Krzysztof Chojnowski (spr.), SA Elżbieta Kuczyńska, SA Grażyna Wołosowicz

 2. Sąd Apelacyjny w Białymstoku; I ACa 448/19; nieważność; denominowany; PKO BP/ Własny Kąt Hipoteczny

 3. Sąd Apelacyjny w Łodzi; I ACa 315/19; umowa jest ważna jednakże bez niedozwolonych postanowień umownych dot.ustalania przez bank kursu w tabelach kursowych banku; mBank S.A.

 4. Sąd Apelacyjny w Białymstoku; I ACa 278/19; Sąd odrzucił powództwo wskutek sprzeczności żądania powoda z dowodami przez niego przedstawionymi; indeksowany; Getin Noble Bank; SSA Krzysztof Adamiak

 5. Sąd Okręgowy w Warszawie; XXV 981/17; odfrankowienie; Raiffeisen; SSO Michał Jakubowski

 6. Sąd Okręgowy w Warszawie; V Ca 289/19; odfrankowienie; indeksowany; mBank S.A.; SSO Maria Dudziuk, SSO Joanna Machoń, SSR del. Dorota Walczyk (spr.)

 7. Sąd Apelacyjny w Warszawie; VI ACa 264/19; odfrankowienie; indeksowany; Getin Bank; SSA Grzegorz Tyliński

 8. Sąd Okręgowy w Warszawie; V Ca 3290/18; nieważność; indeksowany; mBank S.A.; Sędzia Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz, Sędziowie: Bogusława Jarmołowicz – Łochańska

 9. Sąd Apelacyjny w Warszawie; V ACa 567/18; nieważność; indeksowany; mBank S.A.; SSA Robert Obrębski, SSA Przemysław Kurzawa, SSO del. Katarzyna Parczewska

 10. Sąd Okręgowy w Warszawie; V Ca 403/19; nieważność; indeksowany; mBank S.A.; SSO Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz, SO Agnieszka Łukaszuk

 11. Sąd Najwyższy; IV CSK 309/18; nieważność; denominowany; PEKAO S.A.; SSN Wojciech Katner, SSN Marian Kocon, SSN Anna Owczarek

 12. Sąd Okręgowy w Gdańsku; III Ca 574/19; nieważność; denominowany; PKO BP; SSO Joanna Wiecka-Jelińska, SO Bożena Mathea, SR del. Małgorzata Licbarska (spr.)

 13. Sąd Okręgowy w Gdańsku; III Ca 515/19; nieważność; indeksowany; Raiffeisen Polbank

 14. Sąd Apelacyjny w Warszawie; VI ACa 542/19; nieważność (wg SA prawidłowa podstawa prawna to art..58 par.2 KC).; indeksowany; Reiffeisen Polbank; SSA Jacek Sadomski, SSA Marcin Stobel SSO del. Przemysław Feliga

 15. Sąd Apelacyjny w Łodzi; I ACa 1296/18; oddalenie powództwa banku; denominowany; PKO BP; SSA Małgorzata Stanek, Sędziowie: SSA Jacek Pasikowski, SSO (del.) Jarosław Pawlak

 16. Sąd Najwyższy; IV CSK 13/19; uchylenie niekorzystnego dla kredytobiorców wyroku SA w Gdańsku sygn. V ACa 585/18; Santander

 17. Sąd Apelacyjny w Warszawie; I ACa 268/19; nieważność, apelacja od sygn. I C 265/16; indeksowany; Raiffeisen Polbank; SSA Beata Kozłowska, SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska, SSO del.Agnieszka Wachowicz-Mazur

 18. Sąd Apelacyjny w Warszawie; I ACa 674/18; nieważność, SA podtrzymał wcześniejszy wyrok SO w Warszawie, sygn. akt XXIV 241/17; indeksowany; Millenium; SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska, SSA Beata Kozłowska (spr.), SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur

 19. Sąd Apelacyjny w Łodzi; I ACa 1456/18; nieważność, SA oddalił apelację banku od wyroku SO w Łodzi sygn. akt I C 1176/16.; indeksowany; Getin Bank/ Dom Bank; SSO Anna Zyskowska-Jadczak

 20. Sąd Okręgowy w Warszawie; V Ca 1979/18; nieważność; denominowany; PKO BP- Własny Kąt Hipoteczny

 21. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 559/18, bank: Raiffeisen, odfrankowienie, SSA Małgorzata Borkowska (spr.) kredyt indeksowany
 22. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, sygn. akt: I ACa 677/19, bank: Pekao S.A.,kredyt: denominowany, SSA Małgorzata Zwierzyńska, SSA Piotr Daniszewski, SSO Dorota Majerska-Janowska, odfrankowienie
 23. Sąd Okręgowy w Olsztynie, sygn. akt IX Ca 1487/19, bank: Santander (umowa Kredyt Banku Ekstralokum), odfrankowienie, kredyt indeksowany
 24. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt V ACa 698/18, Getin (umowa Dom banku), odfrankowienie, kredyt indeksowany, Przewodniczący SSA Bogdan Świerczakowski
  Sędziowie/Ławnicy: SSA Ewa Kaniok, SSO del. Emilia Szczurowska (spr.)
 25. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 817/18, bank Getin Noble Bank, odfrankowienie, kredyt indeksowany, Przewodniczący SSA Małgorzata Kuracka, Sędziowie/Ławnicy: SSA Agata Zając, SSO del. Grzegorz Tyliński
 26. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, sygn. akt I ACa 1205/18, Santander, nieważność, kredyt indeksowany, SSO Ewa Blumczyńska (spr.)
 27. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 603/18, mBank, brak rozpoznania sprawy, uchylenie i przekazanie do ponownego rozpoznania, kredyt denominowany, SA w składzie: Przewodniczący SSA Marzanna Góral, Sędziowie/Ławnicy: SSA Katarzyna Jakubowska- Pogorzelska, SSO del. Anna Strączyńska.
 28. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, sygn.akt II C 2779/18, bank Millenium, nieważność, kredyt indeksowany, SSR Krystyna Dąbrowska. 
 29. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 603/18, kredyt denominowany, brak rozpoznania istoty sprawy; uchylenie i zwrot do ponownego rozpoznania, Skład SA: Przewodniczący: SSA Marzanna Góral, Sędziowie/Ławnicy: SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska, SSO del. Anna Strączyńska
 30. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV 1555/17, kredyt denominowany, BNP (umowa Fortis Banku), nieważność, SSR del. Aleksandra Różalska-Danilczuk
 31. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 541/18, kredyt indeksowany, Getin Noble, uchylenie wyroku
 32. Sąd Apelacyjny w Łodzi, sygn. akt I ACa 1409/18, kredyt indeksowany, mBank, oddalenie apelacji Banku od wyroku SO w Łodzi (I C 420/17), SSA Anna Cesarz
 33. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 473/18, kredyt indeksowany, mBank, nieważność+ teoria salda, SSA Roman Dziczek (przewodniczący), SSA Dorota Markiewicz (sprawozdawca), SSA Anna Straczyńska.
 34. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 104/19, mBank, kredyt indeksowany, nieważność, SA w składzie: Przewodniczący Katarzyna Jakubowska – Pogorzelska (spr.), Sędziowie/Ławnicy: SSA Marzanna Góral, SSO del. Anna Strączyńska.
 35. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 67/19, mBank, kredyt indeksowany, nieważność, Byszewska (spr), Markiewicz, Olczak- Dąbrowska.
 36. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. VI ACa 790/18, odfrankowienie, klauzule przeliczeniowe są abuzywne, kredyt indeksowany, Getin Bank, SSA Agata Zając
 37. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. VI ACa 734/18, odfrankowienie, klauzule przeliczeniowe są abuzywne, kredyt indeksowany, Getin Bank, SSA Agata Zając
 38. Sąd Najwyższy, sygn. V CSK 347/18, uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, kredyt indeksowany, ING, SSN Joanna Misztal-Konecka (przewodniczący)SSN Beata JaniszewskaSSN Kamil Zaradkiewicz (sprawozdawca)
 39. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. VI ACa 590/19, uchylenie wyroku SO w Warszawie, brak rozpoznania istoty sprawy przez SO, kredyt denominowany, BGŻ, SSO del. Przemysław Feliga
 40. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. I ACa 199/18, nieważność, k. indeksowany, SA Beata Kozłowska, Beata Byszewska (spr.), Agnieszka Wachowicz-Mazur
 41. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. XXV C 2101/18, odfrankowienie, k. indeksowany, Getin Noble, SSO Tomasz Gal
 42. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. XXVII Ca 2125/18, nieważność, k. indeksowany, mBank/Multibank, SSO Joanna Staszewska, SO Ewa Kiper SR del. Joanna Korczewska
 43. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. V ACa 689/19, apelacja banku oddalona, k. indeksowany, Raiffeisen/Polbank, Klimowicz-Przygódzka, Fronczyk, Piwowarun-Kołakowska
 44. Sąd Okręgowy w Katowicach, sygn. IV Ca 868/19, odfrankowienie, k. indeksowany, ING
 45. Sąd Okręgowy w Szczecinie, sygn. II Ca 1382/19, nieważność, k. denominowany, BPH, Rabiega, Marczak, Krajewski
 46. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. I ACa 591/18, apelacja kredytobiorcy została oddalona, k. denominowany, Deutsche Bank, Dziczek, Strączyńska- sprawozdawca, Markiewicz
 47. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. V ACa 560/19, oddalenie apelacji banku, k. denominowany, Credit Agricole, SSA Bogdan Świerczakowski, SSA Ewa Kaniok, SSA Elżbieta Wiatrzyk – Wojciechowska
 48. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, sygn. I ACa 1189/18, wygrana Banku, k. denominowany, PKO BP, SSA Małgorzata Lamparska, SSA Dariusz Kłodnicki, SSA Janusz Kasprzyszyn
 49. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. I ACa 367/19, nieważność, k. indeksowany, mBank S.A., SSA Beata Byszewska, Sędziowie/Ławnicy: SSA Marzena Konsek- Bitkowska (spr.) , SSO Agnieszka Wachowicz-Mazur
 50. Sąd Apelacyjny w Łodzi, sygn. I ACa 80/19, sprawa powraca do SO, mBank S.A., SSA Dorota Ochalska – Gola, del. SSO Jarosław Pawlak, SSA Małgorzata Dzięciołowska
 51. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, sygn. I ACa 846/19, nieważność, k. denominowany, BPH/Pekao, SSA Iwona Biedroń
 52. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. V ACa 168/19, odfrankowienie, k. indeksowany, mBank/Multibank, Przewodniczący SSA Edyta Jefimko, Sędziowie/Ławnicy: SSA Bernard Chazan, SSA Robert Obrębski
 53. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, sygn. I ACa 878/17, nieważność, k. indeksowany, Getin Noble, SSA Ryszard Iwankiewicz, Małgorzata Gawinek, Agnieszka Sołtyka
 54. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. II Ca 1666/18, odfrankowienie, k. indeksowany, Santander, SSO G. Karaś, SSO Gruszczyńska-Michurska, M.Brulińska

Menu