Wygrana z Bankiem Millennium

Sąd Okręgowy w Warszawie w IV Wydziale Cywilnym po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2023 r. w Warszawie na rozprawie przeciwko Bank Millennium spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie uznał umowę za nieważną. Zasądził od pozwanego Bank Millennium na rzecz powoda a kwotę 87.004,74 zł  oraz kwotę 31.258,23 CHF, przy czym co do każdej z tych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty.

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem BPH S.A.
Następny wpis
Wygrana z Raiffeisen Bank International
Menu