Kolejna Wygrana z mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank S.A.  uznał umowę między naszymi klientami a Bankiem za nieważną. Zasądził  od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 304.942,98 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 279.575,05 zł, od dnia 9 listopada 2020 roku do dnia zapłaty, a od kwoty 25.367,93 zł  od dnia 25 czerwca 2022 roku do dnia zapłaty.  Wyrok zapadł po niespełna 2 latach i 5 miesiącach od dnia złożenia pozwu. Powództwo główne zostało uwzględnione w całości.

wygrana

Poprzedni wpis
Kolejna Wygrana z Raiffeisen Bank
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Raiffeisen Bank
Menu