Kolejna wygrana z mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy  przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych waloryzowany kursem CHF , zawartej pomiędzy powodem, a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Uznał tym samym, że umowa jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 68.981,81 zł oraz kwotę 24.853,51 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tych kwot od dnia 25 czerwca 2021 roku do dnia zapłaty.

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Deutsche Bank Polska
Następny wpis
Kolejna wygrana z Bankiem PKO BP
Menu