Kolejna Wygrana z mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy  przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna.  Zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 152.203,05 zł  oraz kwotę 72.186,95 CHF (wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od ww. kwot od dnia 17 czerwca 2021 roku do dnia zapłaty oraz w kwotę 65.572,13 zł i kwotę 51.804,99 EUR wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od ww. kwot od dnia 17 czerwca 2021 roku do dnia zapłaty.
wyrok z mBank

Poprzedni wpis
Wygrana z Raiffeisen Bank
Następny wpis
Kolejna Wygrana z Raiffeisen Bank
Menu