Kolejna wygrana z Bankiem PKO BP

Sąd Okręgowy w Rybniku Wydział I Cywilny po rozpoznaniu  sprawy  przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółce Akcyjnej w Warszawie ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z Umowy Kredytu  hipotecznego zawartego pomiędzy powodami a pozwanym Bankiem. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 37 343,96 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 października 2022 roku do dnia zapłaty oraz  kwotę 133 394,01 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 października 2022 roku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bakowi przysługuje apelacja.
WYROK

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Deutsche Bank Polska
Następny wpis
Kolejna wygrana z Raiffeisen Bank
Menu