Kolejna wygrana z bankiem Pekao S.A.

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna.
Zasądził od Banku  na rzecz powodów kwoty:  96.003,47 zł zaś na rzecz oraz po 2x 14.915,40zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 maja 2021 roku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny Bankowi przysługuje apelacja.

wyrok

Poprzedni wpis
Kolejna wygrana z Raiffeisen Bank
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Millennium S.A.
Menu