Kolejna wygrana z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny po rozpoznaniu  sprawy przeciwko Bank Millennium S.A. w Warszawie uznał umowę kredytową między naszym klientem a Bankiem za nieważną.
Zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. w Warszawie na rzecz powoda kwotę 151.548,86 zł oraz 28.000 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 września 2020 r. do dnia zapłaty i w pozostałym zakresie oddala powództwo,.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja. Wyrok zapadł po niespełna 2 latach i 7 miesiącach od dnia złożenia pozwu.
wyrok Bank Millennium S.A.

 

Poprzedni wpis
Wygrana z bankiem Bank Millennium S. A.
Następny wpis
Wygrana z Deutsche Bank Polska
Menu