Kolejna wygrana z Raiffeisen Bank

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Raiffeisen Bank uznał, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna. Zasądził od Banku łącznie na rzecz naszych klientów kwotę 81 608,55 zł oraz kwotę 92 441,97 CHF  wraz z odsetkami liczonymi od każdej z kwot w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie za okres od dnia 1 marca 2023 r. do dnia zapłaty.wyrok

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem BPH S.A.
Następny wpis
Kolejna wygrana z bankiem Pekao S.A.
Menu