Umowa Inwestycyjna, jak ją przygotować?

Dobra Umowa Inwestycyjna ma na celu zabezpieczenie osoby finansującej pomysł, ale również pomysłodawcę. Umowa ma być więc równoważnikiem zabezpieczającym i podmiot finansujący, i pomysłodawcę.

Jaki jest jej cel?

Ma ona uporządkować oraz nadać ramy prawne dla przebiegu inwestycji. Jej zadaniem jest określić:
cele,
prawa i
obowiązki stron.

Term sheet

Zaleca się podpisanie term-sheet’u, który uwzględni podstawowe wytyczne umowy inwestycyjnej, a przede wszystkim zostaną w nim określone poszczególne etapy inwestycji.

Podstawowe elementy, jakie powinna zawierać Umowa Inwestycyjna:

dokładnie opisane strony umowy,
cel i przedmiot umowy,
warunki inwestycji,
warunki płatności finansowania,
forma prawna dla inwestycji, np. spółka z o.o.,
struktura właścicielska tej spółki,
zasady powoływania organów w spółce,
zasady funkcjonowania spółki,
zasady współudziału w organach,
zasady wprowadzania zmian w umowie spółki,
standardem są również treści dotyczące ograniczeń, zobowiązań lub praw wszystkich lub poszczególnych wspólników związane z działaniami konkurencyjnymi, zbyciem udziałów, czy też pracą na rzecz spółki.

Ważną rolę w Umowie Inwestycyjnej odgrywa również taka terminologia, jak:

prawo pierwszeństwa (right of first refusal),
prawo przyłączenia (tag along),
prawo przyciągania (drag along), vesting, lock-up.

Szyta na miarę…

Ponieważ jest to dokument o charakterze prawnym, najwłaściwszą osobą do stworzenia Umowy Inwestycyjnej będzie wyspecjalizowany prawnik. Chcąc przygotować ową umowę, zawierającą wszelkie jej wymagane aspekty trzeba mieć odpowiednią do tego wiedzę. Ważne jest również, żeby odnotować wszelkie szczegóły zawieranej współpracy prawnikowi sporządzającemu jej projekt, aby umowa mogła być uszyta na miarę.

Poprzedni wpis
Sprzedam biznes aspekty prawne cz.III
Następny wpis
Publikacja cudzego wizerunku bez jego zgody
Menu