Wygrana z Bankiem PKO BP

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna.
Zasądził od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz naszych klientów kwoty: 135.783,44 zł i 37.785,96 CHF wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 6 lipca 2022 r. do dnia zapłaty.

Poprzedni wpis
Waloryzacja kapitału kredytu -Sprawdź czym dzisiaj Banki straszą Frankowiczów?
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Raiffeisen Bank International
Menu