Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi BPH Spółce Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
o zapłatę ustalił,  że umowa o kredyt zawarta pomiędzy naszymi klientami a Bankiem BPH Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku jest nieważna w całości.

Zasądził od pozwanego Banku na rzecz powodów łącznie kwotę 1.536.596,52 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi:
– od kwoty 472.099,69 zł od dnia 26 maja 2017 roku do dnia zapłaty,
– od kwoty 136.439,39 zł od dnia 26 maja 2020 roku do dnia zapłaty,
-od kwoty 928.057,44 zł od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

wyrok

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Credit Agricole Bank
Następny wpis
Wygrana z mBank S.A.
Menu