Prawomocna wygrana z Bankiem PKO BP

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. w Warszawie
na skutek apelacji pozwanego  od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2022 r., sygn. akt II C 1174/20 uznał umowę za nieważną.
wyrok

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Raiffeisen Bank International AG
Następny wpis
Wygrana z Bankiem mBank
Menu