Wygrana z Bankiem PKO BP

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uznał umowę między naszym klientem a Bankiem za nieważną.
Zasądził od pozwanego Banku łącznie na rzecz powodów kwotę 10.254,82 EURO wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 kwietnia 2023 roku do dnia zapłaty.

wyrok

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Następny wpis
Wygrana z BNP Paribas Bank Polska S.A. 
Menu