Wygrana z Bankiem Pekao S.A.

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustalił, że  nie istnieje stosunek prawny w postaci umowy kredytu hipotecznego  łączący powódkę  z pozwanym Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Co oznacza, że umowa jest nieważna.
Zasądził od pozwanego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 160 147,22 zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 09 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty.

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Raiffeisen Bank International
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Deutsche Bank Polska
Menu