Wygrana z Bankiem mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie
ustalił, że dwie umowy o kredyt hipoteczny waloryzowane kursem CHF zawarta pomiędzy naszymi klientami a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie  są nieważne.
Zasądził łącznie na rzecz powodów od pozwanego kwotę 83.476,46 zł  oraz 58.612,63 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 4 listopada 2022 r. do dnia zapłaty oraz kwoty drugiego kredytu:  98.940,95 zł oraz 75.882,60 CHF  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 4 listopada 2022 r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

 

 

Poprzedni wpis
Wygrana z mBank S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Handlowym
Menu