Wygrana z Bankiem PKO BP

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu spółce akcyjnej ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu mieszkaniowego zawartej przez powodów z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim spółką akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zatem uznał, że umowa jest nieważna. 
Zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 62 132,28 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 kwietnia 2023 roku do dnia zapłaty, oraz  kwotę 73 084,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 kwietnia 2023 roku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, bankowi przysługuje apelacja.
wyrok

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Raiffeisen Bank International
Następny wpis
Jak przygotować się do upadłości Getin Noble Bank S.A.?
Menu